macOS High Sierra

Oversikt over systembildebiblioteket

Når du bruker Bilder for første gang, oppretter du et nytt bibliotek eller velger biblioteket du vil bruke. Dette biblioteket blir automatisk systembildebiblioteket. Selv om du kan bruke flere bildebiblioteker i Bilder, er systembildebiblioteket det eneste biblioteket som har tilgang til iCloud-tjenester, inkludert iCloud-bildebibliotek, iCloud-bildedeling og Min bildestrøm. I tillegg kan enkelte Apple-programmer og programmer fra tredjeparter få tilgang til systembildebiblioteket ved hjelp av medienavigeringsfunksjonen.

Standardinnstillingen er at systembildebiblioteket arkiveres i Bilder-mappen på Macen, men du kan flytte det til en annen plassering på Macen eller lagre det på en ekstern lagringsenhet.

ADVARSEL: Hvis et Bilder-bibliotek er plassert på en ekstern disk, må du ikke sikkerhetskopiere disken med Time Machine. Rettighetene for Bilder-biblioteket kan være i konflikt med rettighetene for Time Machine-sikkerhetskopien.

Hvis du vil, kan du opprette flere bildebiblioteker og arkivere dem på et hvilket som helst sted på Macen eller på en ekstern lagringsenhet. Husk imidlertid på dette:

  • Du kan kun arbeide med bildene i ett bibliotek om gangen. Hvis du vil arbeide med bildene i et annet bibliotek, må du bytte til det biblioteket.

  • Hvis du bytter til et annet bibliotek enn systembildebiblioteket, gjenspeiles ikke endringene du gjør i iCloud-bildebibliotek, ettersom iCloud-bildebibliotek kun synkroniserer endringer fra systembildebiblioteket. Hvis du oppretter andre biblioteker, bør du sørge for at de sikkerhetskopieres ved hjelp av Time Machine.

  • Du kan bytte til et annet bibliotek og angi det som systembildebiblioteket. Hvis du angir et nytt systembildebibliotek, må du slå på iCloud-tjenester i Bilder-valg på nytt. Når du slår på iCloud-bildebibliotek etter at du har angitt et nytt systembildebibliotek, slås bildene som er lagret i iCloud sammen med bildene i det nye systembiblioteket. Når innholdet fra det nye systembildebiblioteket er lastet opp til iCloud, kan ikke bibliotekene skilles. Det er derfor lurt å tenke gjennom konsekvensene før du bytter systembildebibliotek.

Standardinnstillingen er at alle filer du importerer til Bilder, arkiveres i gjeldende bildebibliotek. Hvis du vil, kan du konfigurere Bilder til å beholde filene du importerer, på deres opprinnelige plassering (for eksempel på en lagringsenhet), og ikke plassere dem i biblioteket. (Les Endre hvor Bilder lagrer bildene dine for mer informasjon.)

ADVARSEL: Hvis du vil unngå å slette eller ødelegge et Bilder-bibliotek, må du ikke endre innholdet i et bibliotek i Finder.

Åpne Bilder for meg