macOS High Sierra

Beskjær og rett opp bilder

Du kan beskjære et bilde for å forbedre komposisjonen eller for å fjerne uønskede deler av bildet. Du kan beskjære det til et forhåndsinnstilt eller tilpasset størrelsesforhold, eller du kan begrense bildet til det opprinnelige størrelsesforholdet. Du kan også rette opp bilder som ble tatt skjevt ved en feiltagelse.

Vindu som viser et bilde med beskjær- og rett opp-alternativer.

Viktig: Hvis du beskjærer et bilde, endres utseendet overalt i Bilder, inkludert i albumer, lysbildeserier og prosjekter. Hvis du vil redigere et bilde uten å endre alle forekomster av det, dupliserer du først bildet og utfører deretter endringene på duplikatet.

Åpne Bilder for meg

 1. Dobbeltklikk på bildet, og klikk deretter på Rediger i verktøylinjen.

 2. Klikk på Beskjær i verktøylinjen.

  Tips: Hvis du raskt vil vise beskjær- og rett opp-verktøyene mens du redigerer, trykker du på C. Trykk på C en gang til når du er ferdig med å gjøre endringer.

 3. Du kan gjøre følgende:

  • Beskjær eller rett opp bildet automatisk: Klikk på Auto.

  • Beskjær manuelt: Flytt markeringsrektangelet for å dekke området du vil beholde i bildet.

  • Beskjær til en bestemt størrelse: Klikk på Størrelsesforhold, og velg deretter størrelsesforholdet du vil ha.

   Hvis du for eksempel vil ha et kvadratisk bilde i en bildebok, velger du Kvadratisk. Hvis du skal skrive ut bildet, velger du en av de ferdiginnstilte størrelsesforholdene for utskrift, for eksempel 10 x 8. Hvis du vil bruke bildet i en HD-video, velger du 16 x 9. Eller velg Tilpasset for å angi et tilpasset format for et bilde.

  • Vend bildet: Klikk på Vend for å vende bildet horisontalt. Hold nede Tilvalg-tasten mens du klikker for å vende bildet vertikalt.

  • Rett opp bildet manuelt: Flytt hjulet for å justere vinkelen på bildet.

  • Fjern gjeldende beskjæring eller oppretting: Klikk på Nullstill.

 4. Når du er ferdig med å gjøre endringer, gjør du ett av følgende:

  • Arkiver endringene dine: Klikk på ferdig, trykk på C, eller klikk på Beskjær på nytt.

  • Avslutt beskjæring uten å arkivere endringene: Trykk på Escape (Esc)