macOS High Sierra

Slå av og på iCloud-bildedeling

Åpne Bilder for meg

Slå av og på iCloud-bildedeling

Merk: Du kan kun bruke iCloud-bildedeling med systembildebiblioteket.

  1. Velg Bilder > Valg, og klikk deretter på iCloud.

  2. Merk av i eller fjern markeringen i avkrysningsruten «iCloud-bildedeling».

Selv om du slår av iCloud-bildedeling på Macen, kan du fortsette å vise og gjøre endringer i de delte albumene med andre enheter der iCloud-bildedeling er slått på.

Slå på iCloud-familiedeling

  1. Velg Apple-meny > Systemvalg, og klikk deretter på iCloud.

  2. Klikk på Konfigurer familie, og følg instruksjonene.

    Du finner mer informasjon under Konfigurer Familiedeling.

Når minst ett medlem av familien godtar invitasjonen til å vise delte albumer, vises et Familie-album i dine delte albumer.