macOS High Sierra

Bruk e-postaliaser

E-postaliaser er som kallenavn for de virkelige e-postadressene dine. De skjuler den virkelige adressen og bidrar til å holde den privat. Når du sender meldinger ved hjelp av et alias, ser mottakere aliaset i stedet for den virkelige e-postadressen. Kevin Angel kan for eksempel sende meldinger fra aliaset webmaster@example.org, i stedet for kevin_angel12@icloud.com.

Åpne Mail for meg

Opprett eller endre et alias

  1. Velg Mail > Valg, og klikk deretter på Kontoer.

  2. Velg en konto, og klikk på Kontoinformasjon.

  3. Klikk på lokalmenyen E-postadresse, velg Rediger e-postadresser, og gjør deretter ett av følgende:

    • Legg til et alias: Klikk på Legg til-knappen , og skriv deretter inn et navn og en e-postadresse.

    • Rediger et alias: Klikk på Fullt navn- eller E-postadresse-feltet, og endre deretter navnet eller e-postadressen.

    • Fjern et alias: Marker et alias, og klikk deretter på Fjern-knappen .

Send en melding fra et alias

  • Opprett en ny melding, flytt markøren over Fra-feltet, klikk på lokalmenyen som vises, og velg et e-postalias.