macOS High Sierra

Vis, arkiver eller slett vedlegg

Du kan arbeide med vedlegg i meldinger du mottar på flere forskjellige måter.

Åpne Mail for meg

Vis vedlegg

Gjør noe av følgende:

  • Åpne et vedlegg som vises som et symbol: Dobbeltklikk eller klikk hardt på symbolet. Vedlegget åpnes i et annet program, for eksempel Forhåndsvisning eller TextEdit.

  • Forhåndsvis vedlegg (uten å åpne dem): Marker vedlegget, og trykk på mellomromstasten. Eller flytt markøren over meldingshodet, klikk på Vedlegg-knappen , og velg deretter Hurtigvisning. Hvis du vil forhåndsvise vedlegg som en lysbildeserie i fullskjerm, holder du nede Tilvalg-tasten mens du velger en hurtigvisningskommando. Du kan også klikke hardt på et vedlegg for å forhåndsvise det.

  • Vis et vedlegg som et symbol: Hold nede Kontroll-tasten og klikk på et vedlegg som vises i meldingen (for eksempel et PDF-dokument på én side), og velg deretter Vis som symbol fra snarveismenyen. Hvis du vil vise vedlegget på nytt, holder du nede Kontroll-tasten og klikker på vedlegget, og velg deretter Vis på stedet.

Mail laster automatisk ned vedlegg du mottar, basert på alternativet du angir i Kontoinformasjon-valg i Mail.

Arkiver vedlegg

Gjør noe av følgende:

  • Flytt markøren over meldingshodet, klikk på Vedlegg-knappen , og velg Arkiver alle, eller klikk på navnet på et vedlegg og velg deretter hvor filene skal arkiveres. Eller velg Arkiv > Arkiver vedlegg.

  • Flytt et vedlegg til skrivebordet for å arkivere det der.

Som standard arkiverer Mail vedlegg i Nedlastinger-mappen, som er tilgjengelig i Dock. Hvis du vil angi en annen standardmappe, velger du Mail > Valg, klikker på Generelt, og velger deretter en mappe.

Slett vedlegg

  • Velg Melding > Fjern vedlegg. Meldingen forblir i postkassen, og et notat viser at alle vedlegg er fjernet manuelt. For IMAP-kontoer slettes også vedleggene fra e-posttjeneren, og de kan ikke hentes på nytt.

Når du sletter en melding med et vedlegg, er standardinnstillingen at vedlegget også slettes. Hvis du vil endre denne innstillingen, velger du Mail > Valg, klikker på Generelt, klikker på lokalmenyen «Fjern uredigerte nedlastinger», og velger deretter et alternativ. Mail sletter ikke vedlegg du har arkivert.

Hvis du sender eller videresender bilder eller PDF-dokumenter du mottar til andre personer, kan du merke vedleggene med kommentarer, tegninger eller en signatur før du sender dem.