macOS High Sierra

Opprett eller slett postkasser

Alle e-postkontoer du bruker i Mail, har et sett med standard postkasser – Innboks, Sendt, Utkast og Papirkurv. Du kan opprette dine egne postkasser for å organisere e-posten din. Du kan for eksempel opprette en Bokklubb-postkasse, med postkasser inni den for å organisere meldinger etter forfatter eller sjanger, og deretter flytte meldinger til en av postkassene.

Mail-sidepanelet som viser standardpostkassene (som Innboks og Utkast) øverst i sidepanelet, og postkasser du har opprettet i På maskinen- og iCloud-delene.

Tips: Hvis du vil organisere meldinger uten å flytte på dem, kan du bruke smarte postkasser.

Åpne Mail for meg

Opprett en postkasse

  1. Velg Postkasse > Ny postkasse.

  2. Klikk på Plassering-lokalmenyen, og velg hvor du vil opprette postkassen.

    Postkasser som opprettes i På maskinen, er lokale, som betyr at du kun kan få tilgang til dem på denne maskinen. Du kan få tilgang til postkasser som opprettes på e-postkontoens e-posttjener fra en hvilken som helst datamaskin eller enhet der du bruker kontoen.

  3. Skriv inn et navn for postkassen, og klikk deretter på OK.

I jobbsammenheng kan felles kun-les-postkasser være tilgjengelige i e-postkontoen din. For eksempel kan en fellesmappe være i bruk for å spre informasjon til alle brukere av bedriftens e-postsystem. Du kan ikke opprette postkasser inne i eller arkivere meldinger i postkasser som er kun-les. Hvis du vil vite hvordan du sender meldinger til slike postkasser, kan du ta kontakt med e-postadministratoren.

Hvis du vil omorganisere postkassene for en e-postkonto i Mail-sidepanelet, flytter du postkassen til et nytt sted inne i kontoen.

Slett en postkasse

Du kan slette postkasser i Mail-sidepanelet.

ADVARSEL: Når du sletter en postkasse permanent, slettes postkassen og alt innholdet. Du kan ikke angre denne handlingen. Hvis du bruker Time Machine til å sikkerhetskopiere filer på Macen, kan du bruke denne funksjonen til å gjenopprette tidligere versjoner av en slettet postkasse.

  • Marker postkassen, og velg Postkasse > Slett postkasse.

    Hvis du har problemer med å slette en postkasse på tjeneren for en IMAP-konto, tar du kontakt med kontoleverandøren.

Når du sletter en smart postkasse, vil meldingene den viste bli værende på sitt opprinnelige sted.

Hvis du bruker Finder til å slette en postkasse, er det mulig at endringen ikke vises i Mail.