macOS High Sierra

Håndter innboksen med regler

Du kan opprette regler som hjelper deg med å håndtere innkommende meldinger og automatisere oppgaver, for eksempel å svare på eller slette meldinger. Du kan for eksempel opprette en regel som uthever meldinger fra en bestemt person, eller som automatisk flytter meldinger fra innboksen til andre postkasser.

Åpne Mail for meg

 1. Velg Mail > Valg, og klikk deretter på Regler.

  Hvis du vil se et eksempel på en slik regel, markerer du en av reglene som fulgte med, og klikker på Rediger. Hvis du vil lukke regelen, klikker du på Avbryt.

 2. Klikk på Legg til regel, og skriv inn et navn for regelen.

 3. Indiker om noen eller alle betingelsene må være oppfylt for at reglene skal brukes på en melding.

 4. Angi betingelser.

  Hvis du vil bruke andre meldingshodefelt i betingelser, velger du Rediger meldingshodeliste fra den første lokalmenyen. Hvis du vil legge til ditt eget meldingshode, klikker du på Legg til-knappen i Meldingshoder-vinduet.

 5. Velg handlinger som skal utføres på meldinger som oppfyller betingelsene. Hvis du vil angi flere handlinger, klikker du på Legg til-knappen .

  Du kan bruke AppleScript-prosedyrer som regelhandlinger.

 6. Når du er ferdig, klikker du på OK, og avgjør om du vil bruke regler på meldinger som allerede finnes i postkasser, eller på nye meldinger.

  Du kan bruke regler på eksisterende meldinger senere ved å velge Melding > Bruk regler.

Hvis du har flere regler, brukes de i rekkefølgen de vises i regellisten. Flytt en regel opp eller ned for å endre rekkefølgen.

Mail slutter å bruke regler på en melding når handlingen Ikke bruk flere regler inntreffer, eller når en melding overføres til en annen postkasse av regler som brukes på en e-posttjener eller en datamaskin eller enhet som synkroniseres med datamaskinen din.

Hvis du bruker iCloud Drive, er reglene dine tilgjengelige på de andre Macene dine der iCloud Drive er aktivert. Filer knyttet til regler, for eksempel lydfiler eller prosedyrer, er ikke tilgjengelig. Hvis du vil vite mer, leser du Lagre skrivebordet og dokumenter i iCloud.