macOS High Sierra

Slett meldinger

Du kan slette meldinger du ikke lenger trenger, slik at det blir enklere å holde orden i postkassene og det frigjøres lagringsplass på Macen eller e-posttjeneren. Alternativer i Mail-valg avgjør om du kan vise og hente meldinger etter at du sletter dem.

Åpne Mail for meg

Slett en melding

Hvis du vil slette en melding fra en Mail-varsling eller med et sveip, må valget «Flytt forkastede meldinger»-alternativet i Visning-valg i Mail være stilt til Papirkurv. Hvis ikke arkiveres meldingen.

 • I et Mail-varsel: Flytt markøren over varselet, og klikk på Papirkurv.

 • I meldingsvisningsvinduet: Gjør ett av følgende:

  • Sveip mot venstre med to fingre, og klikk deretter på Papirkurv, eller sveip helt til venstre til meldingen forsvinner.

  • Flytt markøren over meldingshodet, og klikk på Slett-knappen som vises.

  • Marker en melding i listen, og klikk på Slett-symbolet i Mail-verktøylinjen.

  Tips: Hvis du vil hindre at neste melding i listen velges automatisk (og markeres som rød), holder du nede Tilvalg-tasten når du sletter en melding.

Slett flere meldinger

 • Marker én eller flere meldinger eller brevvekslinger i meldingslisten, og klikk deretter på Slett-knappen i Mail-verktøylinjen eller trykk på slettetasten. Hvis du markerer en brevveksling, slettes alle meldingene i brevvekslingen.

 • Søk etter et sett med meldinger som skal slettes. Du kan for eksempel søke etter meldinger med dato fra 1. august til 5. september 2017 ved å skrive «dato:01.08.17-05.09.17» i søkefeltet i Mail. Eller du kan søke etter meldinger fra en bestemt person ved å skrive et navn i søkefeltet. Deretter markerer og sletter du meldingene som ble funnet.

 • Slett en postkasse, som sletter alle meldingene den inneholder.

Vis slettede meldinger

Måten du sletter meldinger på er avhengig av hvordan du konfigurerer alternativer i Mail-valg. Hvis du vil vise disse valgene i Mail, velger du Mail > Valg, klikker på Kontoer, markerer en konto, og klikker deretter på Postkasseoppførsel.

 • Hvis papirkurvpostkassen angir en postkasse på e-posttjeneren eller på Macen: Du kan vise meldingene i papirkurvpostkassen inntil de slettes permanent. Hvis du vil hente tilbake en slettet melding før den fjernes permanent, flytter du den fra Papirkurv-postkassen til en annen postkasse.

 • Hvis papirkurvpostkasse angir Ingen: Meldingene kan midlertidig forbli på originalplasseringen, men er nedtonet eller skjult. Hvis slettede meldinger finnes og du vil vise eller skjule dem, velger du Vis > Vis slettede meldinger eller Vis > Skjul slettede meldinger.

Fjern slettede meldinger permanent

 • Slett meldinger automatisk: Velg Mail > Valg, klikk på Kontoer, og marker deretter en konto. Klikk på Postkasseoppførsel, og i Papirkurv-delen velger du når du vil at Mail skal slette slettede meldinger permanent, for eksempel etter en måned.

  Hvis du har en IMAP-konto der tjeneren er stilt inn slik at eldre meldinger slettes, blir meldingene slettet uavhengig av innstillingene dine.

 • Slett meldinger manuelt når som helst: Velg Postkasse > Fjern slettede objekter, og velg deretter en konto.

Hvis du sletter meldinger ved en feiltagelse, kan du flytte dem fra papirkurvpostkassen til en annen postkasse. Eller marker dem i Papirkurv-postkassen, og velg deretter Melding > Flytt til > [postkasse].