macOS High Sierra

Lag merknader i vedlegg

Når du skriver en melding og legger til et bilde eller et PDF-dokument, kan du bruke Merking til å skrive eller tegne på vedlegget, eller til å legge til figurer eller en signatur.

Et vedlegg med Merking-verktøylinjen øverst.

Åpne Mail for meg

 1. Flytt markøren over bildet eller PDF-vedlegget i meldingen, klikk på Handling-lokalmenyen oppe til høyre i vedlegget, og velg Merking. Eller bare klikk hardt på bildet.

  Hvis du ikke ser lokalmenyen, er det mulig du må aktivere Merking. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tillegg, klikk på Handlinger, og marker deretter Merking-avkrysningsruten.

  Åpne Tillegg-valgpanelet for meg

 2. Bruk verktøyene til å merke vedlegget.

  Du kan tilpasse hvor mye av vedlegget som vises til enhver tid: flytt markøren nær kantene, og flytt de blå håndtakene.

  Hvis du vil duplisere en figur, tekst eller signatur, holder du nede Tilvalg-tasten mens du flytter objektet. Bruk de gule hjelpelinjene til å tilpasse objektene.

  Skisse

  Tegn en figur med én strek.

  Hvis tegningen din gjenkjennes som en standardfigur, erstattes den av den figuren. Hvis du i stedet vil bruke tegningen, velger du den fra paletten som vises.

  Tegne

  Tegn en figur med én strek. Trykk fingeren hardere på styreflaten for å tegne med en tykkere, mørkere strek.

  Verktøyet vises bare på datamaskiner som har Force Touch-styreflate.

  Figurer

  Klikk på en figur, og flytt den dit du vil ha den. Hvis du vil endre størrelsen på figuren, bruker du de blå håndtakene. Hvis den har grønne håndtak, bruker du dem for å endre figuren.

  Du kan zoome og utheve figurer med disse verktøyene:

  • Lupe: Flytt lupen til området du vil forstørre. Hvis du vil zoome inn eller ut, flytter du det grønne håndtaket. Flytt det blå håndtaket for å endre lupestørrelsen.

   Hvis du vil forstørre et område ytterligere, kan du opprette flere luper og stable dem, og du kan bruke de gule hjelpelinjene til å tilpasse dem.

  • Uthev: Flytt uthevingen dit du vil ha den. Hvis du vil endre størrelsen på den, bruker du de blå håndtakene.

  Tekst

  Skriv inn teksten, og flytt tekstruten dit du vil ha den.

  Signatur

  Hvis det er signaturer i listen, klikker du på en og flytter den dit du vil ha den. Hvis du vil endre størrelsen på den, bruker du de blå håndtakene.

  Slik oppretter du en ny signatur:

  • Med styreflaten: Klikk på Signatur-verktøyet, klikk på Opprett signatur hvis det vises, og klikk deretter på Styreflate. Klikk på teksten når du blir bedt om det, signer navnet på styreflaten med fingeren, og klikk på Ferdig. Hvis du ikke liker resultatet, klikker du på Fjern, og prøver igjen.

   Hvis styreflaten har støtte for det, kan du signere med en kraftigere og mørkere strek ved å trykke hardere på styreflaten med fingeren.

  • Ved hjelp av datamaskinens innebygde kamera: Klikk på Signatur-verktøyet, klikk på Opprett signatur hvis det vises, og klikk deretter på Kamera. Hold signaturen din (på hvitt papir) mot kameraet slik at signaturen hviler på den blå linjen i vinduet. Når signaturen din vises i vinduet, klikker du på Ferdig. Hvis du ikke liker resultatet, klikker du på Fjern, og prøver igjen.

  Figurstil

  Endre tykkelsen og typen for linjer som brukes i en figur, og legg til en skygge.

  Kantlinjefarge

  Endre fargen på linjer som brukes i en figur.

  Fyllfarge

  Endre fargen som brukes inne i en figur.

  Tekststil

  Endre fonten eller fontstilen og fargen.

 3. Når du er ferdig, klikker du på Ferdig.

Du kan endre eller legge til merking inntil du sender meldingen. Når den er sendt, blir merkingene en del av bildet eller PDF-filen, og verken du eller mottakeren kan endre dem.