macOS High Sierra

Valgpanelet Kontoinformasjon

Bruk valgpanelet Kontoinformasjon i Mail til å angi eller vise generelle valg for e-postkontoen.

Hvis du vil se disse valgene, velger du Mail > Valg, klikker på Kontoer og klikker deretter på Kontoinformasjon.

Åpne Mail for meg

Aktiver denne kontoen

Aktivere eller deaktivere en konto. Når du deaktiverer en konto, frakobles den, og postkassene og meldingene for kontoen vises ikke i Mail.

Status

Viser om kontoen er tilkoblet eller frakoblet.

Beskrivelse

Navnet på kontoen. Dette navnet vises i Mail – for eksempel i sidepanelet.

E-postadresse

E-postadressen du vil bruke ved sending av meldinger. For en Exchange-konto er det hoved-e-postadressen for kontoen på Exchange-tjeneren.

Hvis du vil endre navnet som vises i meldingene dine eller opprette et e-postalias, klikker du på lokalmenyen E-postadresse og velger Rediger e-postadresser.

Hvis du allerede bruker aliaser, vises de i lokalmenyen E-postadresse. De vises også i Fra-lokalmenyen når du skriver en ny melding.

Last ned vedlegg

Mail laster alltid ned vedlegg med medieinnhold (for eksempel bilde-, PDF-, video- eller lydfiler) du mottar.

Hvis du vil at Mail automatisk skal laste ned andre typer vedlegg (for eksempel regneark eller komprimerte filer), klikker du på lokalmenyen og velger et alternativ:

Alle: Mail laster alltid ned disse vedleggene.

Sist brukte: Mail laster kun ned vedlegg av denne typen som er mottatt i løpet av de siste 15 månedene.

Ingen: Mail laster ikke ned noen av disse vedleggene.

Mail laster ned vedlegg du mottar til en egen mappe i Bibliotek-mappen din.

Send store vedlegg med Mail Drop

Bruk iCloud til å sende store vedlegg. Hvis du vil ha mer informasjon om Mail Drop, leser du Legg til vedlegg.

Dette valget er kun tilgjengelig for iCloud, IMAP- og Exchange-kontoer.