Finder-sidepanelet

Finder-vinduer har et sidepanel med objekter som du bruker ofte, som mapper, disker og etiketter.

Ifølge standardinnstillingen er sidepanelet delt inn i fire deler.

Favoritter

Inneholder de objektene du bruker oftest, som AirDrop, nylig brukte filer, Programmer-mappen, Dokumenter-mappen og Nedlastinger-mappe. Du kan legge til andre mapper ved å dra dem til Favoritter-delen.

iCloud

Inkluderer objekter som automatisk arkiveres i iCloud Drive, og, når du slår på Skrivebord og Dokumenter i iCloud, Skrivebord- og Dokumenter-mappene i iCloud.

Plassering

Inneholder symboler som representerer datamaskinens disker, disker som er tilkoblet Macen og eventuelle tilgjengelige optiske stasjoner.

Her finner du en liste over delte datamaskiner og tjenere på lokale nettverk, inkludert AirPort-enheter og Time Capsule-enheter.

Etiketter

Gir rask tilgang til alle objekter som har en spesifikk etikett. Klikk på en etikett for å se filer som har etiketten.

Du kan tilpasse Finder-sidepanelet når som helst. I Finder velger du Finder > Valg og klikker på Sidepanel eller Etiketter.