marker objekter

Hvis du vil markere ett eller flere objekter, som kontakter, e-poster, filer, mapper eller bilder, gjør du ett av følgende:

  • Marker et objekt: Flytt markøren over objektet, og klikk på det.

  • Marker flere objekter: Hold Kommando-tasten nede, og klikk på objektene.

  • Marker flere objekter som står ved siden av hverandre: Klikk på det første objektet du vil markere, hold Skift-tasten nede, og klikk deretter på det siste objektet.

    Du kan også klikke i nærheten av det første objektet, trykke og holde på musen eller styreflaten, og deretter flytte over alle objektene.