administrert bruker

Brukere som er administrert med foreldrekontroll, kan kun få tilgang til programmene og innholdet som er angitt av den som administrerer brukeren. Administratoren kan begrense brukerens kontakter og tilgang til nettsteder samt angi tidsbegrensninger for databruk.