menylinje

Du finner menylinjen øverst på skjermen. Menylinjen inneholder Apple-menyen , programmenyer, statusmenyer, Spotlight, Siri og Varslingssenter.

Menylinjen.