Nylige

Hvis du vil ha rask tilgang til alle filene du nylig har sett på eller endret, klikker du på Nylige i sidepanelet i Finder.