alias

Et alias er en snarvei til et program, en fil eller en mappe som kan være hvor som helst på Macen. Når du oppretter et alias for et objekt, flyttes ikke originalobjektet. Når du åpner et alias, åpnes originalobjektet. Hvis du flytter eller endrer navnet på originalobjektet, beholdes koblingen mellom objektet og aliaset.