macOS High Sierra

Bruk lesekort

Hvis boken du leser, er laget for iBooks, kan du se bokens ordlisteoppføringer sammen med dine egne markeringer og notater på lesekortene.

Merk: Hvis boken ikke har ordlisteoppføringer og du ikke har markert noen avsnitt eller gjort notater, finnes det ikke lesekort for boken.

Åpne iBooks for meg

 1. Åpne en bok, velg Vis > Vis lesekort (eller klikk på Lesekort i Notater-panelet hvis det er åpent).

 2. Gjør ett av følgende:

  • Filtrer kortene etter kapittel eller inndeling: Klikk på Innholdsfortegnelse-knappen øverst til venstre, og velg deretter kapittelet eller inndelingen.

  • Filtrer kort etter markering: Klikk på Markeringer-knappen øverst til høyre, og marker deretter markeringene du vil vise.

   Du kan også velge å vise eller skjule ordlisteoppføringer.

  • Bla gjennom kort: Klikk på pilene på venstre eller høyre side, dra over en styreflate eller Magic Mouse, eller bruk piltastene.

  • Vend et kort: Klikk på Snu kort eller trykk på mellomromstasten.

  • Stokk kort: Klikk på Miks-knappen øverst til høyre.