macOS High Sierra

Tøm listen med nylige anrop i FaceTime

Du kan tømme listene med FaceTime-videoanrop eller -lydanrop du har foretatt eller mottatt.

Åpne FaceTime for meg

  1. Klikk på Video eller Lyd i FaceTime-vinduet.

  2. Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker hvor som helst i anropslisten, og klikk deretter på Fjern alle nylige.

    Nylige samtaler fjernes fra både Video- og Lyd-panelene.