Velkommen til Kontakter

Oppbevar all kontaktinformasjonen din på ett praktisk sted.

Kontakter-vinduet som viser sidepanelet med grupper som Bokklubb og Fotballag, og knappen nederst på et kontaktkort for å legge til en ny kontakt eller gruppe.
Vinduet for å legge til Internett-kontoer i Kontakter-programmet.

Samle kontakter fra alle kontoene dine

Hvis du oppbevarer kontakter i andre Internett-kontoer – som iCloud, Google, Facebook, LinkedIn eller Yahoo! – kan du få tilgang til alle kontaktene dine i Kontakter. Hvis du vil legge til kontakter fra en Internett-konto, velger du Kontakter > Legg til konto, velger kontotype og deretter klikker på Fortsett.

Vinduet for å legge til en smart gruppe, med en gruppe kalt Bokklubb som inneholder kontakter med ordet bok i notatfeltet.

Opprett grupper automatisk

Opprett en smart gruppe ved å identifisere noe som noen av kontaktene har til felles. Du kan for eksempel opprette en smart gruppe som heter «Bokklubb», som inkluderer alle kontakter som har «bok» i notatfeltet på kortet. Velg Arkiv > Ny smart gruppe for å komme i gang.

Kontakter-vinduet med Kart-knappen ved siden av gateadressen.

Vis på et kart

Se et kart som viser plasseringen til en kontakts adresse. Flytt markøren over en gateadresse, og klikk på Kart-knappen som vises på høyre side av vinduet. Stedet åpnes i Kart-programmet.