macOS High Sierra

Legg til eller endre kontaktbilder

Legg til eller endre bilder som vises i kontaktkort og i andre programmer som bruker kontaktinformasjonen din, for eksempel Mail og Meldinger. Kontaktene dine ser ikke bildene. Det er kun du som ser dem.

Vinduet for å legge til eller endre en kontakts bilde: til venstre er listen med kilder, for eksempel Standard eller Kamera, og til høyre er gjeldende bilde, med en skyveknapp for å zoome bildet.

Tips: Hvis du raskt vil legge til eller endre et bilde, flytter du et bilde fra skrivebordet eller en mappe, til monogrammet eller gjeldende bilde i et kort, og klikker deretter på Arkiver.

Åpne Kontakter for meg

Legg til et bilde

 1. Marker et kort, og klikk deretter på monogrammet.

 2. Klikk på Legg til-knappen , og gjør deretter ett av følgende.

  • Bruk et standard systembilde: Klikk på Standard, velg et bilde blant de som følger med macOS, og klikk deretter på Neste.

  • Ta bilde av deg selv med Macen: Klikk på Kamera, og når du er klar, klikker du på Ta bilde.

  • Bruk et bilde fra Bilder: Klikk på Bilder for å vise bilder du har i Bilder-programmet, marker et bilde, og klikk på Neste.

  • Bruk et bilde fra Photo Booth: Klikk på Photo Booth for å se bilder du har tatt med Photo Booth-programmet på Macen, marker et bilde, og klikk på Neste.

 3. Tilpass bildet.

  • Zoom inn eller ut: Flytt skyveknappen til venstre eller høyre.

  • Flytt bildet: Flytt bildet innenfor sirkelen.

 4. Klikk på Arkiver, og klikk deretter på Ferdig nesten nederst i vinduet.

Endre bildet

 1. Marker et kort, klikk på bildet, og klikk deretter på profilbildet (det viser «rediger»).

  Hvis du bare vil tilpasse gjeldende bilde, fortsetter du til neste trinn. Hvis ikke, gjør du ett av følgende:

  • Bruk et standard systembilde: Klikk på Standard, velg et bilde blant de som følger med macOS, og klikk deretter på Neste.

  • Ta bilde av deg selv med Macen: Klikk på Kamera, og når du er klar, klikker du på Ta bilde.

  • Bruk et bilde fra Bilder: Klikk på Bilder for å vise bilder du har i Bilder, eller hvis du vil se bestemte bilder, klikker du på Øyeblikk, Samlinger, År eller Steder. Marker et bilde, og klikk på Neste.

  • Bruk et bilde fra Photo Booth: Klikk på Photo Booth for å se bilder du har tatt med Photo Booth-programmet på Macen. Marker et bilde, og klikk på Neste.

 2. Tilpass bildet.

  • Zoom inn eller ut: Flytt skyveknappen til venstre eller høyre.

  • Flytt bildet: Flytt bildet innenfor sirkelen.

 3. Klikk på Arkiver, og klikk deretter på Ferdig nesten nederst i vinduet.

Slett et bilde

 • Marker en kontakt, og velg Kort > Slett tilpasset bilde.

Du kan ikke slette monogrammer.

Når du legger til eller endrer bildet for en kontakt, er eventuelle tilgjengelige bilder merket for å indikere kilden – en konto (for eksempel en Facebook-, LinkedIn- eller Exchange-konto) eller Macen (for eksempel et bilde fra Bilder). Hvis en kontakt har flere bilder, kan du velge hvilket du vil bruke på kortet. Hvis et bilde ikke viser «rediger» når det markeres, kan du ikke endre eller slette det.