macOS High Sierra

Eksporter og arkiver kontakter

Du kan eksportere markerte kontakter for å sende dem til andre eller for å importere dem til en annen datamaskin. Eller arkiver alle kontaktene dine, slik at du har en sikkerhetskopi av dem.

Merk: Hvis du vil utelate notater og bilder når du eksporterer kontakter, velger du Kontakter > Valg, klikker på vCard og fjerner markeringen for «Eksporter notater i vCard-filer» og «Eksporter bilder i vCard-filer».

Åpne Kontakter for meg

  • Eksporter noen kontakter: Marker kontakter eller en gruppe, og flytt dem deretter til skrivebordet. Eller marker dem og velg deretter Arkiv > Eksporter > Eksporter vCard.

    Kontaktene eksporteres som en vCard-fil (.vcf).

  • Eksporter alle kontakter: Velg Arkiv > Eksporter > Kontaktarkiv, velg en plassering, og klikk deretter på Arkiver.

    Kontaktene eksporteres som en arkivfil (.abbu).

Hvis du har gjort kortet ditt privat, er felter du har valgt å ikke dele, ikke inkludert når du eksporterer kortet ditt.