macOS High Sierra

Om Voluminnkjøpsprogrammet

Organisasjonen kan opprette en konto i Apples voluminnkjøpsprogram (VPP) for å kjøpe og distribuere programmer via App Store. Du kan for eksempel tilby ett sett med programmer for administratorer og et annet sett for selgere. Hvis du vil motta programmer fra organisasjonens VPP-konto, må du godta invitasjonen som du mottar som en varsling eller e-postmelding. Når du er registrert, vil Kjøpt-listen inneholde programmene som er kjøpt av organisasjonen, og som er tilordnet deg. Du finner mer informasjon på nettstedet for Voluminnkjøpsprogrammet.

Åpne App Store for meg