macOS High Sierra

Bruk Bryterkontroll

Med Bryterkontroll kan du bruke en hjelpeenhet (som en bryter eller joystick) til å skrive inn tekst, håndtere objekter på skjermen og styre Macen. Du bruker kontroller i Hjem-panelet for Bryterkontroll til å søke gjennom et panel eller brukergrensesnittet helt til du bruker en bryter til å markere et objekt eller utføre en handling.

Bruk Hjem-panelet for Bryterkontroll til å emulere maskinvare og få tilgang til brukergrensesnittet. Tilpassede paneler kan være tilgjengelige for spesialisert bruk.

Aktiver bryterkontroll

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tilgjengelighet, og klikk deretter på Bryterkontroll.

  Åpne Bryterkontroll-panelet for meg

 2. Klikk på Generelt, og velg deretter Aktiver Bryterkontroll.

  Hjem-panelet for Bryterkontroll vises på skrivebordet.

Bruk Hjem-panelet

 • Tastatur: Viser standardtastaturet. Skriv inn tekst i et dokument eller felt ved å skanne tastaturet i panelet, åpne en gruppe taster og deretter velge en tast. Hold et øye med gruppen nederst på tastaturet: Den inneholder foreslåtte ord, basert på tastene som er trykket på så langt. Du kan spare tid på å velge et foreslått ord.

 • Markør: Viser knapper for å flytte og klikke på markøren. Hvis du vil flytte markøren til et område på skjermen, velger du Flytt. Hvis du automatisk vil klikke på markøren når du kommer til et område på skjermen, velger du «Flytt og klikk».

  For begge disse alternativene glir en vertikal blokk over skjermen. Når du trykker på Marker et objekt-bryteren, stopper blokken og en vertikal blå linje begynner å gli over blokken. Når du trykker på bryteren en gang til, stopper enten den blå linjen eller (hvis markørpresisjonen er angitt som Høy i Navigering-panelet i Bryterkontroll-valg) reduserer farten betydelig før du trykker en gang til på bryteren for å stoppe den.

  Når du gjør det samme horisontalt, flytter markøren til krysningspunktet for de to blå linjene. Hvis du brukte «Flytt og klikk», markeres objektet som befinner seg i krysningspunktet for de to blå linjene.

 • Program: Skanner objekter og grupper i det aktive vinduet til det gjeldende programmet.

 • Dock: Skanner objektene i Dock.

 • Menylinje: Skanner menylinjegruppen, og skanner deretter menytilleggruppen.

 • System: Viser knapper for å styre volumet eller lysstyrken på Macen og kontrollere avspillingen av medier.

  Hvis Macen har en Touch Bar, inkluderer System-panelet Slå Touch Bar av/på, som viser Touch Bar nederst på skjermen. Dette gjør det mulig å bruke Bryterkontroll til å peke på og markere objekter i Touch Bar. Du finner mer informasjon om Touch Bar i Apple-kundestøtteartikkelen Slik bruker du Touch Bar på MacBook Pro.

 • Tilpass: Viser tilgjengelige egendefinerte paneler. Du kan opprette egendefinerte paneler (ved hjelp av panelredigering) for å forenkle vanlige oppgaver og handlinger for programmer.

 • Plassering: Viser knapper for å endre plasseringen til Hjem-panelet for Bryterkontroll på skjermen.

 • Enheter: Viser tilgjengelige Apple-enheter, for eksempel iOS-enheter eller Apple TV, som du kan styre ved hjelp av Bryterkontroll på Macen, uten å måtte sammenkoble bryteren med den andre enheten. Macen, iOS-enheter og Apple TV må være på samme Wi-Fi-nettverk, og du må være logget på iCloud på enhetene.

Skann og velg objekter

 • Skann objekter med automatisk skanning: Trykk på Marker objekt-bryteren for å starte automatisk skanning. For grupper og brukergrensesnittobjekter uthever Bryterkontroll hvert objekt eller hver gruppe mens skanning pågår. For paneler utheves enten hver knapp eller gruppe, eller sett med knapper i en overlappende sekvens, avhengig av hvordan panelet er utformet.

  Hvis du markerer et objekt, settes skanningen på pause (med mindre alternativet for å fortsette skanningen etter en markering er på i Brytere-panelet). Hvis du vil fortsette skanningen, trykker du på bryteren. Bryterkontrollen gjentar (eller oppretter sløyfer for) en skanning, slik de angis i Navigering-panelet.

 • Skann objekter uten automatisk skanning: Hvis du har slått av den automatiske skanningen, trykker du på Flytt til neste objekt-bryteren.

 • Marker et objekt: Når et objekt er markert, trykker du på Marker objekt-bryteren. Hvis det markerte objektet er en gruppe eller sett (og alternativet for å fortsette skanningen etter markering ikke er på), trykker du på bryteren for å skanne gruppen eller settet. Trykk deretter på bryteren for å markere et objekt. Hvis du vil gå ut av en gruppe eller et sett, trykker du på bryteren når den er markert (eller du hører «step out» hvis alternativet for at bryterkontrollen skal snakke under navigering, er på).

Bruk paneler

 • Angi alternativer for paneler: Trykk på Marker et objekt-bryteren i et panel når symbolet for panelvalg i det øverste høyre hjørnet er markert. Deretter trykker du på bryteren igjen når alternativet du vil angi, markeres. Du kan gjøre panelet større eller mindre, og du kan gjøre det mer eller mindre gjennomsiktig.

 • Gå tilbake til Hjem-panelet: Trykk på Marker et objekt-bryteren i et panel når Hjem-symbolet i det øverste høyre hjørnet markeres. Trykk på bryteren i brukergrensesnittet når Hjem-panelet markeres.

Styr pekeren

Paneler kan tilby forskjellige måter å flytte og styre pekeren på. Peker-panelet i Hjem-panelet støtter for eksempel Flytt og «Flytt og klikk». Følgende metoder kan også brukes i paneler:

 • Glidning: Handlingen er den samme som Flytt i Peker-panelet.

 • Roter: Når du trykker på Marker objekt-bryteren, begynner en sektor (formet som et kakestykke) å rotere rundt på skjermen fra pekerens gjeldende plassering eller rundt det øverste vinduet fra midten av vinduet (avhengig av hvordan Grense ble angitt i panelredigering). Når du trykker på bryteren for andre gang, stopper sektoren på skjermen, og en blå linje begynner å gli over sektoren. Når du trykker på bryteren for tredje gang, stopper den blå linjen, og pekeren begynner å gli langs den blå linjen. Trykk på bryteren igjen for å stoppe pekeren på den blå linjen.

  Hvis markørpresisjonen er angitt som Høy i Navigering-panelet i Bryterkontroll-valg, legges det til mellomstasjoner for å gi bedre kontroll over pekeren. Tredje gang du trykker på Marker objekt-bryteren, reduseres for eksempel farten på den blå linjen betydelig mens den glir gjennom sektoren. Trykk på bryteren for fjerde gang for å få pekeren til å gli langs den blå linjen. Trykk en femte gang for å redusere farten på pekeren. Trykk på bryteren for sjette gang for å stoppe pekeren på den blå linjen.

 • Retningsflytting: Når du trykker på Marker objekt-bryteren, flyttes pekeren fra gjeldende plassering over skjermen i én retning (for eksempel til venstre, ned eller diagonalt), eller den gjentar eller reverserer den siste retningsendringen den gjorde. Hvis du trykker på bryteren, stopper pekeren. Hvis du ikke gjør det, fortsetter pekeren inntil den når en grense for deretter å gå tilbake motsatt vei eller stoppe (avhengig av innstillingen for «Når pekeren flyttes til kanten» i Navigering-panelet i Bryterkontroll-valg).

Konfigurer brytere

I Brytere-panelet i Bryterkontroll-panelet i Tilgjengelighet-valgpanelet kan du konfigurere én eller flere tilpassbare brytere til å utføre en handling når du trykker på dem, og tilordne en annen handling til en eksisterende bryter.

 • Legg til en bryter: Klikk på Legg til-knappen , og trykk deretter på den tilpassbare bryteren. Skriv inn et navn, og velg deretter en handling, for eksempel Stopp skanning. Hvis du vil at bryteren skal starte en prosedyre eller åpne et program, klikker du på Tilpass, og velg deretter en prosedyre eller et program.

 • Fjern en bryter: Marker en bryter i listen, og klikk deretter på Fjern-knappen .

 • Endre en bryter: Marker en bryter i listen, klikk på Handling-lokalmenyen , og endre navnet eller handlingen. Hvis du vil bruke en annen bryter for handlingen, klikker du på Ny tilordning.

Hvis du vil tilpasse Bryterkontroll, bruker du Brytere- og Navigering-panelene i Bryterkontroll-valg. Hvis du vil vite mer om alternativene, klikker du på Hjelp-knappen i et panel. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tilgjengelighet, og klikk deretter på Bryterkontroll.

Åpne Bryterkontroll-panelet for meg