Om sikkerhetsinnholdet i macOS Big Sur 11.4

I dette dokumentet beskrives sikkerhetsinnholdet i macOS Big Sur 11.4.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet.

macOS Big Sur 11.4

Utgitt 24. mai 2021

AMD

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: En ekstern angriper kan være i stand til å forårsake uventet avslutning av et program eller kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30678: Yu Wang fra Didi Research America

AMD

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å forårsake uventet systemavslutning eller lesing av kjerneminnet

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30676: shrek_wzw

App Store

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Et skadelig program kan kanskje bryte ut av sandkassen sin

Beskrivelse: Et problem med banehåndtering ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2021-30688: Thijs Alkemade fra Computest Research Division

AppleScript

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Et skadelig program kan omgå Gatekeeper-kontroller

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30669: Yair Hoffman

Audio

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Behandling av en skadelig lydfil kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2021-30707: hjy79425575 i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative

Audio

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Behandling av en skadelig lydfil kan føre til at brukerinformasjon avsløres

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2021-30685: Mickey Jin (@patch1t) fra Trend Micro

Bluetooth

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Et problem med sikkerhetsbrudd i minnet ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering

Beskrivelse: Et skadelig program kan være i stand til å få rotrettigheter

CVE-2021-30672: say2 fra ENKI

Oppføring lagt til 21. juli 2021

Core Services

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Et skadelig program kan bli i stand til å få rotrettigheter

Beskrivelse: Det var et valideringsproblem i håndteringen av symlinks. Problemet ble løst gjennom forbedret validering av symlinks.

CVE-2021-30681: Zhongcheng Li (CK01)

CoreAudio

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Behandling av en skadelig lydfil kan avdekke begrenset minne

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2021-30686: Mickey Jin fra Trend Micro

CoreText

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata

Beskrivelse: Behandling av en skadelig font kan føre til at prosessminne avsløres.

CVE-2021-30733: Sunglin fra Knownsec 404

CVE-2021-30753: Xingwei Lin fra Ant Security Light-Year Lab

Oppføring lagt til 21. juli 2021

Crash Reporter

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Et skadelig program kan endre beskyttede deler av filsystemet

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30727: Cees Elzinga

CVMS

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: En lokal angriper kan være i stand til å utvide rettighetene sine

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2021-30724: Mickey Jin (@patch1t) fra Trend Micro

Dock

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Et skadelig program kan få tilgang til samtaleloggen til en bruker

Beskrivelse: Et problem med tilgang ble løst med forbedrede tilgangsrestriksjoner.

CVE-2021-30673: Josh Parnham (@joshparnham)

FontParser

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Behandling av en skadelig fontfil kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med skriving utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2021-30771: Mickey Jin (@patch1t) fra Trend Micro og CFF fra Topsec Alpha Team

Oppføring lagt til 19. januar 2022

FontParser

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata

Beskrivelse: Behandling av en skadelig font kan føre til at prosessminne avsløres

CVE-2021-30755: Xingwei Lin fra Ant Security Light-Year Lab

Oppføring lagt til 21. juli 2021

Graphics Drivers

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: En ekstern angriper kan forårsake uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30684: Liu Long fra Ant Security Light-Year Lab

Graphics Drivers

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Et skadelig program kan kanskje kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et problem med skriving utenfor området ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2021-30735: Jack Dates fra RET2 Systems, Inc. (@ret2systems) i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative

Heimdal

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: En lokal bruker kan lekke sensitiv brukerinformasjon

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30697: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

Heimdal

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Et skadelig program kan forårsake tjenestenekt eller potensielt avsløre minneinnhold

Beskrivelse: Et problem med skadet minnet ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30710: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

Heimdal

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Et skadelig program kan kjøre vilkårlig kode som fører til avsløring av brukerinformasjon

Beskrivelse: Et problem med fortsatt bruk etter frigjøring ble løst med forbedret minnestyring.

CVE-2021-30683: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

ImageIO

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Behandlingen av et skadelig bilde kan føre til at brukerinformasjon avsløres

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2021-30687: Hou JingYi (@hjy79425575) fra Qihoo 360

ImageIO

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Behandlingen av et skadelig bilde kan føre til at brukerinformasjon avsløres

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2021-30700: Ye Zhang (@co0py_Cat) fra Baidu Security

ImageIO

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2021-30701: Mickey Jin (@patch1t) fra Trend Micro og Ye Zhang fra Baidu Security

ImageIO

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Behandlingen av en skadelig ASTC-fil kan avsløre minneinnhold

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2021-30705: Ye Zhang fra Baidu Security

ImageIO

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller

Beskrivelse: Behandlingen av et skadelig bilde kan føre til at brukerinformasjon avsløres.

CVE-2021-30706: en anonym i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative, Jzhu i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative

Oppføring lagt til 21. juli 2021

Intel Graphics Driver

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å forårsake uventet systemavslutning eller lesing av kjerneminnet

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom fjerning av den sårbare koden.

CVE-2021-30719: en anonym gransker i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative

Intel Graphics Driver

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Et skadelig program kan kanskje kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et problem med skriving utenfor området ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2021-30728: Liu Long fra Ant Security Light-Year Lab

CVE-2021-30726: Yinyi Wu (@3ndy1) fra Qihoo 360 Vulcan Team

IOUSBHostFamily

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller

Beskrivelse: Et program uten rettigheter kan være i stand til å ta opp USB-enheter.

CVE-2021-30731: UTM (@UTMapp)

Oppføring lagt til 21. juli 2021

Kernel

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Et skadelig program kan kanskje kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2021-30740: Linus Henze (pinauten.de)

Kernel

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Et program kan kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30704: en anonym forsker

Kernel

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Behandling av en skadelig melding kan føre til tjenestenekt

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30715: National Cyber Security Centre (NCSC) i Storbritannia

Kernel

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Et program kan kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: En bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret størrelsesvalidering.

CVE-2021-30736: Ian Beer fra Google Project Zero

Kernel

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: En lokal angriper kan være i stand til å utvide rettighetene sine

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2021-30739: Zuozhi Fan (@pattern_F_) fra Ant Group Tianqiong Security Lab

Kernel

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Et problem med dobbel frigjøring ble løst gjennom forbedret minnestyring

Beskrivelse: Et program kan være i stand til å utføre vilkårlig kode med kjernerettigheter.

CVE-2021-30703: En anonym forsker

Oppføring lagt til 21. juli 2021

Kext Management

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å laste inn usignerte kjernetillegg

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30680: Csaba Fitzl (@theevilbit) fra Offensive Security

LaunchServices

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Et skadelig program kan kanskje bryte ut av sandkassen sin

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom forbedret miljørensing.

CVE-2021-30677: Ron Waisberg (@epsilan)

Login Window

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: En person med fysisk tilgang til en Mac kan klare å omgå påloggingsvinduet

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30702: Jewel Lambert fra Original Spin, LLC.

Mail

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: En angriper med forhøyet tilgang i nettverket kan forvrenge programtilstanden

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30696: Fabian Ising og Damian Poddebniak fra Münster University of Applied Sciences

MediaRemote

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Et personvernproblem i Spilles nå ble løst med forbedrede tillatelser

Beskrivelse: En lokal angriper kan være i stand til å se Spilles nå-informasjon fra låst skjerm.

CVE-2021-30756: Ricky D'Amelio, Jatayu Holznagel (@jholznagel)

Oppføring lagt til 21. juli 2021

Model I/O

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Behandlingen av en skadelig USD-fil kan avsløre minneinnhold

Beskrivelse: Et problem med informasjonsavsløring ble løst med forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30723: Mickey Jin (@patch1t) ifra Trend Micro

CVE-2021-30691: Mickey Jin (@patch1t) fra Trend Micro

CVE-2021-30692: Mickey Jin (@patch1t) fra Trend Micro

CVE-2021-30694: Mickey Jin (@patch1t) fra Trend Micro

Model I/O

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Behandlingen av en skadelig USD-fil kan føre til uventet avslutning av en app eller kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrud i minnet ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30725: Mickey Jin (@patch1t) fra Trend Micro

Model I/O

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Behandlingen av en skadelig USD-fil kan avsløre minneinnhold

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2021-30746: Mickey Jin (@patch1t) fra Trend Micro

Model I/O

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et valideringsproblem ble løst gjennom forbedret logikk.

CVE-2021-30693: Mickey Jin (@patch1t) og Junzhi Lu (@pwn0rz) fra Trend Micro

Model I/O

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Behandlingen av en skadelig USD-fil kan avsløre minneinnhold

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2021-30695: Mickey Jin (@patch1t) og Junzhi Lu (@pwn0rz) fra Trend Micro

Model I/O

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Behandlingen av en skadelig USD-fil kan føre til uventet avslutning av en app eller kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2021-30708: Mickey Jin (@patch1t) og Junzhi Lu (@pwn0rz) fra Trend Micro

Model I/O

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Behandlingen av en skadelig USD-fil kan avsløre minneinnhold

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2021-30709: Mickey Jin (@patch1t) fra Trend Micro

NSOpenPanel

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Et program kan være i stand til å få utvidede rettigheter

Beskrivelse: Problemet ble løst ved å fjerne den sårbare koden.

CVE-2021-30679: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

OpenLDAP

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: En ekstern angriper kan forårsake tjenestenekt

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2020-36226

CVE-2020-36227

CVE-2020-36223

CVE-2020-36224

CVE-2020-36225

CVE-2020-36221

CVE-2020-36228

CVE-2020-36222

CVE-2020-36230

CVE-2020-36229

PackageKit

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Et skadelig program kan overskrive vilkårlige filer

Beskrivelse: Et problem med banevalideringslogikken for hardlenker ble løst med forbedret banerensing.

CVE-2021-30738: Qingyang Chen fra Topsec Alpha Team og Csaba Fitzl (@theevilbit) fra Offensive Security

Sandbox

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å omgå visse personverninnstillinger

Beskrivelse: Problemet ble løst med forbedret databeskyttelse.

CVE-2021-30751: Csaba Fitzl (@theevilbit) fra Offensive Security

Oppføring lagt til 21. juli 2021

Security

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Behandlingen av et skadelig sertifikat kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrudd i minnet i ASN.1-dekoderen ble løst ved å fjerne den sårbare koden.

CVE-2021-30737: xerub

smbx

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: En angriper med forhøyet tilgang i nettverket kan forårsake tjenestenekt

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30716: Aleksandar Nikolic fra Cisco Talos

smbx

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan utføre vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrud i minnet ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30717: Aleksandar Nikolic fra Cisco Talos

smbx

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: En angriper med nettverksrettigheter kan være i stand til å lekke sensitiv brukerinformasjon

Beskrivelse: Et problem med banehåndtering ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2021-30721: Aleksandar Nikolic fra Cisco Talos

smbx

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: En angriper med nettverksrettigheter kan være i stand til å lekke sensitiv brukerinformasjon

Beskrivelse: Et problem med informasjonsavsløring ble løst med forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30722: Aleksandar Nikolic fra Cisco Talos

smbx

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: En ekstern angriper kan være i stand til å forårsake uventet avslutning av et program eller kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30712: Aleksandar Nikolic fra Cisco Talos

Software Update

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: En person med fysisk tilgang til en Mac kan omgå påloggingsvinduet under en programvareoppdatering

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2021-30668: Syrus Kimiagar og Danilo Paffi Monteiro

SoftwareUpdate

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: En bruker uten forhøyede rettigheter kan endre adgangsbegrensede innstillinger

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2021-30718: SiQian Wei fra ByteDance Security

TCC

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Et skadelig program kan sende uautoriserte Apple-hendelser til Finder

Beskrivelse: Et valideringsproblem ble løst gjennom forbedret logikk.

CVE-2021-30671: Ryan Bell (@iRyanBell)

TCC

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Et skadelig program kan omgå personverninnstillinger. Apple kjenner til en rapport om at dette problemet kan ha blitt utnyttet aktivt.

Beskrivelse: Et problem med tillatelser ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2021-30713: en anonym forsker

WebKit

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til universell skripting mellom nettsteder

Beskrivelse: Et opprinnelsesproblem med iframe-elementer ble løst med forbedret sporing av sikkerhetsopprinnelse.

CVE-2021-30744: Dan Hite fra jsontop

WebKit

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med fortsatt bruk etter frigjøring ble løst med forbedret minnestyring.

CVE-2021-21779: Marcin Towalski fra Cisco Talos

WebKit

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Et skadelig program kan kanskje lekke sensitiv brukerinformasjon

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedrede restriksjoner.

CVE-2021-30682: Prakash (@1lastBr3ath)

Oppføring oppdatert 21. juli 2021

WebKit

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til universell skripting mellom nettsteder

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30689: en anonym forsker

WebKit

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2021-30749: en anonym forsker og mipu94 fra SEFCOM-laboratoriet ved Arizona State University i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative

CVE-2021-30734: Jack Dates fra RET2 Systems, Inc. (@ret2systems) i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative

WebKit

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: Et skadelig nettsted kan få tilgang til adgangsbegrensede porter på vilkårlige servere

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedrede restriksjoner.

CVE-2021-30720: David Schütz (@xdavidhu)

WebRTC

Tilgjengelig for: macOS Big Sur

Virkning: En ekstern angriper kan forårsake tjenestenekt

Beskrivelse: Derefereringen av en nullreferanse ble løst med forbedret validering av inndata.

CVE-2021-23841: Tavis Ormandy fra Google

CVE-2021-30698: Tavis Ormandy fra Google

Ytterligere anerkjennelser

App Store

Vi vil gjerne takke Thijs Alkemade fra Computest for hjelpen.

CoreCapture

Vi vil gjerne takke Zuozhi Fan (@pattern_F_) fra Ant-financial TianQiong Security Lab for hjelpen.

ImageIO

Vi vil gjerne takke Jzhu i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative og en anonym forsker for hjelpen.

Mail Drafts

Vi vil gjerne takke Lauritz Holtmann (@_lauritz_) for hjelpen.

WebKit

Vi vil gjerne takke Chris Salls (@salls) fra Makai Security for hjelpen.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: