Om sikkerhetsinnholdet i iOS 12.5.3

I dette dokumentet beskrives sikkerhetsinnholdet i iOS 12.5.3.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet.

iOS 12.5.3

Utgitt 3. mai 2021

WebKit

Tilgjengelig for: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 og iPod touch (6. generasjon)

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode. Apple kjenner til en rapport om at dette problemet kan ha vært under aktiv utnyttelse.

Beskrivelse: Et problem med bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2021-30666: yangkang (@dnpushme)&zerokeeper&bianliang fra 360 ATA

WebKit

Tilgjengelig for: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 og iPod touch (6. generasjon)

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode. Apple kjenner til en rapport om at dette problemet kan ha vært under aktiv utnyttelse.

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrud i minnet ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30665: yangkang (@dnpushme)&zerokeeper&bianliang fra 360 ATA

WebKit

Tilgjengelig for: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 og iPod touch (6. generasjon)

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode. Apple kjenner til en rapport om at dette problemet kan ha vært under aktiv utnyttelse.

Beskrivelse: Et problem med heltallsoverflyt ble løst med forbedret validering av inndata.

CVE-2021-30663: en anonym forsker

WebKit Storage

Tilgjengelig for: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 og iPod touch (6. generasjon)

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode. Apple kjenner til en rapport om at dette problemet kan ha vært under aktiv utnyttelse.

Beskrivelse: Et problem med fortsatt bruk etter frigjøring ble løst med forbedret minnestyring.

CVE-2021-30661: yangkang (@dnpushme)&zerokeeper&bianliang fra 360 ATA

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: