Om sikkerhetsinnholdet i Safari 14.1

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i Safari 14.1.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet.

Safari 14.1

Utgitt 26. april 2021

WebKit

Tilgjengelig for macOS Catalina og macOS Mojave

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til et skriptangrep mellom nettsteder

Beskrivelse: Et problem med validering av inndata ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2021-1825: Alex Camboe fra Aon’s Cyber Solutions

WebKit Storage

Tilgjengelig for macOS Catalina og macOS Mojave

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode. Apple kjenner til en rapport om at dette problemet kan ha vært under aktiv utnyttelse.

Beskrivelse: Et problem med fortsatt bruk etter frigjøring ble løst med forbedret minnestyring.

CVE-2021-30661: yangkang (@dnpushme)&zerokeeper&bianliang fra 360 ATA

Oppføring lagt til 4. mai 2021

WebRTC

Tilgjengelig for macOS Catalina og macOS Mojave

Virkning: En ekstern angriper kan forårsake uventet systemavslutning eller skadet kjerneminne

Beskrivelse: Et problem med fortsatt bruk etter frigjøring ble løst med forbedret minnestyring.

CVE-2020-7463: Megan2013678

 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: