Om sikkerhetsinnholdet i macOS Big Sur 11.2, Sikkerhetsoppdatering 2021-001 Catalina og Sikkerhetsoppdatering 2021-001 Mojave

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i macOS Big Sur 11.2, Sikkerhetsoppdatering 2021-001 Catalina og Sikkerhetsoppdatering 2021-001 Mojave.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet.

macOS Big Sur 11.2, Sikkerhetsoppdatering 2021-001 Catalina og Sikkerhetsoppdatering 2021-001 Mojave

Utgitt 1. februar 2021

Analytics

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1, macOS Catalina 10.15.7 og macOS Mojave 10.14.6

Virkning: En ekstern angriper kan forårsake tjenestenekt

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2021-1761: Cees Elzinga

APFS

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å lese vilkårlige filer

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom forbedret tillatelseslogikk.

CVE-2021-1797: Thomas Tempelmann

CFNetwork-buffer

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.7 og macOS Mojave 10.14.6

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med heltallsoverskridelse ble løst med forbedret validering av inndata.

CVE-2020-27945: Zhuo Liang fra Qihoo 360 Vulcan Team

CoreAnimation

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: Et skadelig program kan kjøre vilkårlig kode som fører til avsløring av brukerinformasjon

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrudd i minnet ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-1760: @S0rryMybad i 360 Vulcan Team

CoreAudio

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av kode

Beskrivelse: Et problem med skriving utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2021-1747: JunDong Xie fra Ant Security Light-Year Lab

CoreGraphics

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.7 og macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: Behandling av en skadelig fontfil kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med skriving utenfor området ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2021-1776: Ivan Fratric i Google Project Zero

Oppføring oppdatert 16. mars 2021

CoreMedia

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2021-1759: Hou JingYi (@hjy79425575) i Qihoo 360 CERT

CoreText

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.7 og macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: Behandling av en skadelig tekstfil kan føre til at vilkårlig kode utføres

Beskrivelse: En stabeloverflyt ble løst ved å forbedre valideringen av inndata.

CVE-2021-1772: Mickey Jin (@patch1t) fra Trend Micro i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative

Oppføring oppdatert 16. mars 2021

CoreText

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.7 og macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: En ekstern angriper kan være i stand til å kjøre vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2021-1792: Mickey Jin og Junzhi Lu i Trend Micro i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative

Oppføring oppdatert 16. mars 2021

Crash Reporter

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.7

Virkning: En ekstern angriper kan forårsake tjenestenekt

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2021-1761: Cees Elzinga

Crash Reporter

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1, macOS Catalina 10.15.7 og macOS Mojave 10.14.6

Virkning: En lokal angriper kan være i stand til å utvide rettighetene sine

Beskrivelse: Flere problemer ble løst gjennom forbedret logikk.

CVE-2021-1787: James Hutchins

Crash Reporter

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1, macOS Catalina 10.15.7 og macOS Mojave 10.14.6

Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å opprette eller modifisere systemfiler

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-1786: Csaba Fitzl (@theevilbit) i Offensive Security

Directory Utility

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.7

Virkning: Et skadelig program kan få tilgang til privat informasjon

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2020-27937: Wojciech Reguła (@_r3ggi) fra SecuRing

Endpoint Security

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.7

Virkning: En lokal angriper kan være i stand til å utvide rettighetene sine

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-1802: Zhongcheng Li (@CK01) fra WPS Security Response Center

FairPlay

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: En skadelig app kan være i stand til å avdekke kjerneminnet

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området førte til avdekking av kjerneminnet. Dette ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2021-1791: Junzhi Lu (@pwn0rz), Qi Sun og Mickey Jin fra Trend Micro i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative

FontParser

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.7

Virkning: Behandling av en skadelig font kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2021-1790: Peter Nguyen Vu Hoang fra STAR Labs

FontParser

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6

Virkning: Behandling av en skadelig font kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Problemet ble løst ved å fjerne den sårbare koden.

CVE-2021-1775: Mickey Jin og Qi Sun fra Trend Micro i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative

Oppføring oppdatert 16. mars 2021

FontParser

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6

Virkning: En ekstern angriper kan lekke minne

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2020-29608: Xingwei Lin fra Ant Security Light-Year Lab

FontParser

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1 og macOS Catalina 10.15.7

Virkning: En ekstern angriper kan være i stand til å kjøre vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2021-1758: Peter Nguyen i STAR Labs

ImageIO

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et tilgangsproblem ble løst med forbedret minnehåndtering.

CVE-2021-1783: Xingwei Lin fra Ant Security Light-Year Lab

ImageIO

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2021-1741: Xingwei Lin fra Ant Security Light-Year Lab

CVE-2021-1743: Mickey Jin og Junzhi Lu fra Trend Micro i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative samt Xingwei Lin fra Ant Security Light-Year Lab


ImageIO

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til tjenestenekt

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-1773: Xingwei Lin fra Ant Security Light-Year Lab

ImageIO

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til tjenestenekt

Beskrivelse: Det var et problem med lesing utenfor grensene i curl. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

CVE-2021-1778: Xingwei Lin fra Ant Security Light-Year Lab

ImageIO

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.7 og macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2021-1736: Xingwei Lin fra Ant Security Light-Year Lab

CVE-2021-1785: Xingwei Lin fra Ant Security Light-Year Lab

Oppføring oppdatert 16. mars 2021

ImageIO

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.7 og macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til tjenestenekt

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2021-1766: Danny Rosseau i Carve Systems

Oppføring oppdatert 16. mars 2021

ImageIO

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.7 og macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: En ekstern angriper kan være i stand til å forårsake uventet avslutning av et program eller kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-1818: Xingwei Lin fra Ant-Financial Light-Year Security Lab

Oppføring oppdatert 16. mars 2021

ImageIO

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.7 og macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2021-1742: Xingwei Lin fra Ant Security Light-Year Lab

CVE-2021-1746: Jeonghoon Shin(@singi21a) fra THEORI, Mickey Jin og Qi Sun fra Trend Micro i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative samt Xingwei Lin fra Ant Security Light-Year Lab

CVE-2021-1754: Xingwei Lin fra Ant Security Light-Year Lab

CVE-2021-1774: Xingwei Lin fra Ant Security Light-Year Lab

CVE-2021-1777: Xingwei Lin fra Ant Security Light-Year Lab

CVE-2021-1793: Xingwei Lin fra Ant Security Light-Year Lab

Oppføring oppdatert 16. mars 2021

ImageIO

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1 og macOS Catalina 10.15.7

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med skriving utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2021-1737: Xingwei Lin fra Ant Security Light-Year Lab

CVE-2021-1738: Lei Sun

CVE-2021-1744: Xingwei Lin fra Ant Security Light-Year Lab

IOKit

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: Et program kan utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

Beskrivelse: Et logisk problem med innlasting i kext ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-1779: Csaba Fitzl (@theevilbit) fra Offensive Security

IOSkywalkFamily

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: En lokal angriper kan være i stand til å utvide rettighetene sine

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2021-1757: Pan ZhenPeng (@Peterpan0927) fra Alibaba Security, Proteas

Kernel

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.7 og macOS Mojave 10.14.6

Virkning: Et program kan kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Det var et logisk problem som førte til minnekorrupsjon. Dette ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2020-27904: Zuozhi Fan (@pattern_F_) fra Ant Group Tianqiong Security Lab

Kernel

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: En ekstern angriper kan forårsake tjenestenekt

Beskrivelse: Et problem med fortsatt bruk etter frigjøring ble løst med forbedret minnestyring.

CVE-2021-1764: @m00nbsd

Kernel

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1, macOS Catalina 10.15.7 og macOS Mojave 10.14.6

Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å utvide rettigheter. Apple kjenner til en rapport om at dette problemet kan ha blitt utnyttet aktivt.

Beskrivelse: En kappløpssituasjon ble løst gjennom forbedret låsing.

CVE-2021-1782: en anonym forsker

Kernel

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1, macOS Catalina 10.15.7 og macOS Mojave 10.14.6

Virkning: Et program kan kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Flere problemer ble løst gjennom forbedret logikk.

CVE-2021-1750: @0xalsr

Login Window

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1, macOS Catalina 10.15.7 og macOS Mojave 10.14.6

Virkning: En angriper med nettverksrettigheter kan være i stand til å omgå autentiseringspolicyen

Beskrivelse: Et problem med autentisering ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2020-29633: Jewel Lambert fra Original Spin, LLC.

Messages

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: Et skadelig program kan kanskje lekke sensitiv brukerinformasjon

Beskrivelse: Det var et problem med personvern i håndteringen av kontaktkort. Dette ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-1781: Csaba Fitzl (@theevilbit) i Offensive Security

Oppføring lagt til 16. mars 2021

Messages

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1, macOS Catalina 10.15.7 og macOS Mojave 10.14.6

Virkning: En bruker som ble fjernet fra en iMessage-gruppe, kunne bli med i gruppen på nytt

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2021-1771: Shreyas Ranganatha (@strawsnoceans)

Model I/O

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: Behandlingen av en skadelig USD-fil kan føre til uventet programavslutning eller kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med skriving utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2021-1762: Mickey Jin i Trend Micro i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative

Oppføring oppdatert 16. mars 2021

Model I/O

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.7

Virkning: Behandling av en skadelig fil kan føre til skade i heapen

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2020-29614: ZhiWei Sun (@5n1p3r0010) fra Topsec Alpha Lab

Model I/O

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1, macOS Catalina 10.15.7 og macOS Mojave 10.14.6

Virkning: Behandlingen av en skadelig USD-fil kan føre til uventet programavslutning eller kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: En bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2021-1763: Mickey Jin fra Trend Micro i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative

Model I/O

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1, macOS Catalina 10.15.7 og macOS Mojave 10.14.6

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til skade i heapen

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2021-1767: Mickey Jin og Junzhi Lu fra Trend Micro i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative

Model I/O

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1, macOS Catalina 10.15.7 og macOS Mojave 10.14.6

Virkning: Behandlingen av en skadelig USD-fil kan føre til uventet programavslutning eller kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2021-1745: Mickey Jin og Junzhi Lu fra Trend Micro i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative

Model I/O

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1, macOS Catalina 10.15.7 og macOS Mojave 10.14.6

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2021-1753: Mickey Jin fra Trend Micro i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative

Model I/O

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1, macOS Catalina 10.15.7 og macOS Mojave 10.14.6

Virkning: Behandlingen av en skadelig USD-fil kan føre til uventet programavslutning eller kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2021-1768: Mickey Jin og Junzhi Lu fra Trend Micro i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative

NetFSFramework

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1, macOS Catalina 10.15.7 og macOS Mojave 10.14.6

Virkning: Aktivering av en skadelig Samba-nettverksdeling kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-1751: Mikko Kenttälä (@Turmio_) fra SensorFu

OpenLDAP

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1, macOS Catalina 10.15.7 og macOS Mojave 10.14.6

Virkning: En ekstern angriper kan forårsake tjenestenekt

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2020-25709

Power Management

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6 og macOS Catalina 10.15.7

Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å utvide rettigheter

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2020-27938: Tim Michaud (@TimGMichaud) fra Leviathan

Screen Sharing

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: Flere problemer i pcre

Beskrivelse: Flere problemer ble løst ved å oppdatere til versjon 8.44.

CVE-2019-20838

CVE-2020-14155

SQLite

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.7

Virkning: Flere problemer i SQLite

Beskrivelse: Flere problemer ble løst gjennom forbedrede kontroller.

CVE-2020-15358

Swift

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: En ondsinnet angriper med muligheter for vilkårlig lesing og skriving kan klare å forbigå pekergodkjenningen

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2021-1769: CodeColorist fra Ant-Financial Light-Year Labs

WebKit

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med fortsatt bruk etter frigjøring ble løst med forbedret minnestyring.

CVE-2021-1788: Francisco Alonso (@revskills)

WebKit

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: Skadelig nettinnhold kan være i strid med sandkasseretningslinjene for iFrame

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom forbedret håndheving av sandkasse for iFrame.

CVE-2021-1765: Eliya Stein fra Confiant

CVE-2021-1801: Eliya Stein fra Confiant

WebKit

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med typeforveksling ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-1789: @S0rryMybad i 360 Vulcan Team

WebKit

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: En ekstern angriper kan være i stand kjøre vilkårlig kode. Apple kjenner til en rapport om at dette problemet kan ha blitt utnyttet aktivt.

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedrede restriksjoner.

CVE-2021-1871: en anonym forsker

CVE-2021-1870: en anonym forsker

WebRTC

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: Et skadelig nettsted kan få tilgang til adgangsbegrensede porter på vilkårlige servere

Beskrivelse: Et problem med portviderekobling ble løst med ekstra portvalidering.

CVE-2021-1799: Gregory Vishnepolsky og Ben Seri i Armis Security, samt Samy Kamkar

XNU

Tilgjengelig for: macOS Big Sur 11.0.1

Virkning: Et skadelig program kan kanskje kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et problem med typeforveksling ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30869: Apple

Oppføring lagt til 23. september 2021

Ytterligere anerkjennelser

Kernel

Vi vil gjerne takke Junzhi Lu (@pwn0rz), Mickey Jin og Jesse Change i Trend Micro for hjelpen.

libpthread

Vi vil gjerne takke CodeColorist fra Ant-Financial Light-Year Labs for hjelpen.

Login Window

Vi vil gjerne takke Jose Moises Romero-Villanueva fra CrySolve for hjelpen.

Mail Drafts

Vi vil gjerne takke til Jon Bottarini fra HackerOne for hjelpen.

Screen Sharing Server

Vi vil gjerne takke @gorelics for hjelpen.

WebRTC

Vi vil gjerne takke Philipp Hancke for hjelpen.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: