Om sikkerhetsinnholdet i iCloud for Windows 12.0

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i iCloud for Windows 12.0.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet.

iCloud for Windows 12.0

Utgitt 26. januar 2021

ImageIO

Tilgjengelig for: Windows 10 og nyere via Microsoft Store

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med skriving utenfor området ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2020-29611: Ivan Fratric fra Google Project Zero

ImageIO

Tilgjengelig for: Windows 10 og nyere via Microsoft Store

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2020-29618: Xingwei Lin fra Ant Security Light-Year Lab

ImageIO

Tilgjengelig for: Windows 10 og nyere via Microsoft Store

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til skade i heapen

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2020-29617: Xingwei Lin fra Ant Security Light-Year Lab

CVE-2020-29619: Xingwei Lin fra Ant Security Light-Year Lab

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: