Slå oppstartslyden på Macen på eller av

Bruk Lyd-valg for å slå startlyden (klokkespillet) på eller av.

Avhengig av hvilken Mac og macOS-versjon du bruker, kan du høre en oppstartslyd kort tid etter at du har trykket på av/på-knappen for å slå på Macen. 

Med macOS Big Sur 11 eller nyere kan du kontrollere om Macen skal spille av denne lyden ved oppstart. Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk deretter på Lyd. I Lydeffekter-panelet bruker du innstillingen «Spill av lyd ved oppstart» for å slå oppstartlyden av eller på.

Vindu for lydinnstillinger med «Spill av lyd ved oppstart» valgt

Publiseringsdato: