Om sikkerhetsinnholdet i Sikkerhetsoppdatering 2020-006 High Sierra og Sikkerhetsoppdatering 2020-006 Mojave

I dette dokumentet beskrives sikkerhetsinnholdet i Sikkerhetsoppdatering 2020-006 High Sierra og Sikkerhetsoppdatering 2020-006 Mojave.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet.

Sikkerhetsoppdatering 2020-006 High Sierra og Sikkerhetsoppdatering 2020-006 Mojave

Utgitt 12. november 2020

FontParser

Tilgjengelig for: macOS High Sierra 10.13.6 og macOS Mojave 10.14.6

Virkning: Behandling av en skadelig font kan føre til utføring av vilkårlig kode. Apple er klar over rapporter om at det finnes en måte å utnytte dette på.

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrudd i minnet ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2020-27930: Google Project Zero

Kjerne

Tilgjengelig for: macOS High Sierra 10.13.6 og macOS Mojave 10.14.6

Virkning: Et skadelig program kan kanskje kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter. Apple er klar over rapporter om at det finnes en måte å utnytte dette på.

Beskrivelse: Et problem med typeforveksling ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2020-27932: Google Project Zero

Kjerne

Tilgjengelig for: macOS High Sierra 10.13.6 og macOS Mojave 10.14.6

Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å oppgi kjerneminne. Apple er klar over rapporter om at det finnes en måte å utnytte dette på.

Beskrivelse: Et problem med initialisering av minne ble løst.

CVE-2020-27950: Google Project Zero

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: