Om sikkerhetsinnholdet i watchOS 7.1

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i watchOS 7.1.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet.

watchOS 7.1

Utgitt 5. november 2020

Lyd

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 3 og nyere

Virkning: Behandling av en skadelig lydfil kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2020-27910: JunDong Xie og XingWei Lin fra Ant Security Light-Year Lab

Lyd

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 3 og nyere

Virkning: Behandling av en skadelig lydfil kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med skriving utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2020-27916: JunDong Xie fra Ant Security Light-Year Lab

CoreAudio

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 3 og nyere

Virkning: Behandling av en skadelig lydfil kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med skriving utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2020-10017: Francis i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative og JunDong Xie fra Ant Security Light-Year Lab

CoreAudio

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 3 og nyere

Virkning: Behandling av en skadelig lydfil kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2020-27908: anonym i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative, JunDong Xie og XingWei Lin fra Ant Security Light-Year Lab

CVE-2020-27909: anonym i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative, JunDong Xie og XingWei Lin fra Ant Security Light-Year Lab

Oppføring oppdatert 16. mars 2021

CoreText

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 3 og nyere

Virkning: Behandling av en skadelig fontfil kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2020-27922: Mickey Jin fra Trend Micro

Oppføring lagt til 16. mars 2021

Crash Reporter

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 3 og nyere

Virkning: En lokal angriper kan være i stand til å utvide rettighetene sine

Beskrivelse: Det var et problem i banevalideringslogikken for symlinks. Problemet ble løst gjennom forbedret banerensing.

CVE-2020-10003: Tim Michaud (@TimGMichaud) fra Leviathan

FontParser

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 3 og nyere

Virkning: Behandling av en skadelig font kan føre til utføring av vilkårlig kode. Apple er klar over rapporter om at det finnes en måte å utnytte dette på.

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrudd i minnet ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2020-27930: Google Project Zero

FontParser

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 3 og nyere

Virkning: Behandling av en skadelig fontfil kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med skriving utenfor området ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2020-27927: Xingwei Lin fra Ant Security Light-Year Lab

Foundation

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 3 og nyere

Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å lese vilkårlige filer

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2020-10002: James Hutchins

ImageIO

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 3 og nyere

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2020-27924: Lei Sun

Oppføring lagt til 16. mars 2021

ImageIO

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 3 og nyere

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med skriving utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2020-27912: Xingwei Lin fra Ant Security Light-Year Lab

CVE-2020-27923: Lei Sun

Oppføring oppdatert 16. mars 2021

IOAcceleratorFamily

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 3 og nyere

Virkning: Et skadelig program kan kanskje kjøre vilkårlig kode med systemrettigheter

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrudd i minnet ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2020-27905: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Kjerne

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 3 og nyere

Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å oppgi kjerneminne. Apple er klar over rapporter om at det finnes en måte å utnytte dette på.

Beskrivelse: Et problem med initialisering av minne ble løst.

CVE-2020-27950: Google Project Zero

Kjerne

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 3 og nyere

Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å fastslå layouten til kjerneminnet

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2020-9974: Tommy Muir (@Muirey03)

Kjerne

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 3 og nyere

Virkning: Et program kan kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrudd i minnet ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2020-10016: Alex Helie

Kjerne

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 3 og nyere

Virkning: Et skadelig program kan kanskje kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter. Apple er klar over rapporter om at det finnes en måte å utnytte dette på.

Beskrivelse: Et problem med typeforveksling ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2020-27932: Google Project Zero

libxml2

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 3 og nyere

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av kode

Beskrivelse: Et problem med fortsatt bruk etter frigjøring ble løst med forbedret minnestyring.

CVE-2020-27917: funnet av OSS-Fuzz

CVE-2020-27920: funnet av OSS-Fuzz

Oppføring oppdatert 16. mars 2021

libxml2

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 3 og nyere

Virkning: En ekstern angriper kan være i stand til å forårsake uventet avslutning av et program eller kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med heltallsoverflyt ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2020-27911: funnet av OSS-Fuzz

Loggføring

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 3 og nyere

Virkning: En lokal angriper kan være i stand til å utvide rettighetene sine

Beskrivelse: Et problem med banehåndtering ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2020-10010: Tommy Muir (@Muirey03)

Symptomrammeverk

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 3 og nyere

Virkning: En lokal angriper kan være i stand til å utvide rettighetene sine

Beskrivelse: Et problem med fortsatt bruk etter frigjøring ble løst med forbedret minnestyring.

CVE-2020-27899: 08Tc3wBB i samarbeid med ZecOps

Oppføring lagt til 15. desember 2020

WebKit

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 3 og nyere

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med fortsatt bruk etter frigjøring ble løst med forbedret minnestyring.

CVE-2020-27918: Liu Long fra Ant Security Light-Year Lab

Oppføring oppdatert 16. mars 2021

XNU

Tilgjengelig for: Apple Watch Series 3 og nyere

Virkning: En sandkasseprosess kan omgå sandkasserestriksjoner

Beskrivelse: Flere problemer ble løst gjennom forbedret logikk.

CVE-2020-27935: Lior Halphon (@LIJI32)

Oppføring lagt til 15. desember 2020

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: