Hvis du må installere Rosetta på Mac

Med Rosetta 2 kan en Mac med Apple-chip bruke programmer som er utviklet for en Mac med Intel-prosessor.

Slik installerer du Rosetta

Rosetta 2 er kun tilgjengelig for Macer med Apple-chip.

Du bes om å installere Rosetta den første gangen du åpner et program som trenger Rosetta. Klikk på Installer, og skriv deretter inn brukernavnet og passordet ditt for å la installasjonen fortsette.

Advarsel: For å åpne programmet må du installere Rosetta. Vil du installere det nå?

Hvis du klikker på Ikke nå, blir du spurt igjen neste gang du åpner et program som trenger Rosetta.

Hvis Rosetta allerede er installert, blir du ikke bedt om å installere det på nytt.


Slik bruker du Rosetta

Rosetta er ikke et program du åpner eller bruker aktivt. Rosetta fungerer automatisk i bakgrunnen når du bruker et program som er utviklet kun for Macer med Intel-prosessor. Verktøyet oversetter programmet for bruk med Apple-chip.

I de fleste tilfeller merker du ingen forskjell i ytelsen til et program som krever Rosetta. Men du bør kontakte programutvikleren for å be om en versjon som kan utnytte den fulle kraften og ytelsen til Apple-chipen.


Hvilke programmer trenger Rosetta?

Slik identifiserer du programmer som trenger eller kan bruke Rosetta:

  1. Velg et program i Finder.
  2. Velg Vis info fra Fil-menyen i menylinjen.
  3. Se informasjonen merket Type:
    • Program (Intel) betyr at programmet bare støtter Intel-prosessorer og trenger Rosetta for å fungere på en Mac med Apple-chip.
    • Program (Universal) betyr at programmet støtter både Apple-chip og Intel-prosessorer, og at det bruker Apple-chip som standard. Universelle programmer trenger ikke Rosetta.

Info-vindu i Safari med «Åpne med Rosetta» valgt

Info-vinduet for programmer merket med Program (Universal) inneholder innstillingen «Åpne med Rosetta». Denne innstillingen lar universelle programmer, som en nettleser, bruke programtillegg, utvidelser eller andre tillegg som ikke er oppdatert for å støtte Apple-chiper. Hvis et universelt program ikke gjenkjenner et tillegg du installerte for programmet, kan du avslutte programmet, velge denne innstillingen og prøve på nytt.

Publiseringsdato: