Tilgjengelige funksjoner og datakilder i Været-appen

Finn ut mer om regional tilgjengelighet av funksjoner og datakilder for funksjonene i Været-appen.

Været-appen har en rekke funksjoner som gir informasjon om nåværende og fremtidig vær. Noen funksjoner er foreløpig ikke tilgjengelige i alle land og regioner.

iPhone-skjerm som viser været 

10-dagersvarsel

En 10-dagers værmelding er tilgjengelig for de fleste land og regioner. Dataene leveres av The Weather Channel.

Informasjon om ekstremvær

Informasjon om ekstremvær er tilgjengelig fra The Weather Channel for Australia, Canada, Japan, USA og de fleste landene og regionene i Europa. Informasjon om ekstremvær er tilgjengelig fra nasjonale værtjenester for Brasil, India, Mexico og Thailand. Informasjon om ekstremvær er tilgjengelig fra QWeather for Fastlands-Kina.

Nedbør neste timen

Varsler om nedbør den neste timen og generelle nedbørsvarsler er tilgjengelige for Irland, Storbritannia og USA. Informasjonen leveres av Apple ved hjelp av data fra nasjonale værtjenester.

Luftkvalitet

Informasjon om luftkvalitet leveres av BreezoMeter for Canada, Frankrike, India, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Singapore, Spania, Storbritannia, Sør-Korea, Tyskland og USA. Informasjon om luftkvalitet for Fastlands-Kina leveres av QWeather og gjenspeiler data fra luftovervåkingsstasjoner.

Kart

Temperaturkart og 12-timers nedbørskart er tilgjengelige for de fleste land og regioner. Kart som viser nedbør den neste timen, er tilgjengelige for Irland, Storbritannia og USA. Dataene til temperatur- og nedbørskartene leveres av Apple ved hjelp av data fra nasjonale værtjenester. Data til værdataetikettene på temperatur- og nedbørskartene leveres av The Weather Channel og/eller Apple. Dataene til luftkvalitetskartene leveres av BreezoMeter og QWeather.

Finn ut mer om Været-appen

Finn ut hvordan du bruker Været-appen på iPhone til å sjekke værmeldingen der du er, eller i andre byer.

Publiseringsdato: