Om sikkerhetsinnholdet i macOS Catalina 10.15.6, sikkerhetsoppdatering 2020-004 Mojave og sikkerhetsoppdatering 2020-004 High Sierra

I dette dokumentet beskrives sikkerhetsinnholdet i macOS Catalina 10.15.6, sikkerhetsoppdatering 2020-004 Mojave og sikkerhetsoppdatering 2020-004 High Sierra.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet.

macOS Catalina 10.15.6, sikkerhetsoppdatering 2020-004 Mojave og sikkerhetsoppdatering 2020-004 High Sierra

Utgitt 15. juli 2020

AMD

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6 og macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Et program kan kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrudd i minnet ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2020-9927: Lilang Wu i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative

Oppføring oppdatert 5. august 2020

Audio

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Behandling av en skadelig lydfil kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med skriving utenfor området ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2020-9884: Yu Zhou (@yuzhou6666) fra 小鸡帮 i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative

CVE-2020-9889: anonym i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative, JunDong Xie og XingWei Lin fra Ant-Financial Light-Year Security Lab

Oppføring oppdatert 5. august 2020

Audio

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Behandling av en skadelig lydfil kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2020-9888: JunDong Xie og XingWei Lin fra Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9890: JunDong Xie og XingWei Lin fra Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9891: JunDong Xie og XingWei Lin fra Ant-Financial Light-Year Security Lab

Oppføring oppdatert 5. august 2020

Bluetooth

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6 og macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Et program kan kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2020-9928: Yu Wang fra Didi Research America

Oppføring lagt til 5. august 2020

Bluetooth

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.5

Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å forårsake uventet systemavslutning eller lesing av kjerneminnet

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrudd i minnet ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2020-9929: Yu Wang fra Didi Research America

Oppføring lagt til 5. august 2020

Clang

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Clang kan generere maskinkode som ikke håndhever koder for pekerautentisering på riktig måte

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2020-9870: Samuel Groß fra Google Project Zero

CoreAudio

Tilgjengelig for: macOS High Sierra 10.13.6

Virkning: En bufferoverflyt kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: En bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2020-9866: Yu Zhou fra 小鸡帮 og Jundong Xie fra Ant-Financial Light-Year Security Lab

Core Bluetooth

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: En ekstern angriper kan forårsake uventet avslutning av et program

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrudd i minnet ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2020-9869: Patrick Wardle fra Jamf

Oppføring lagt til 5. august 2020

CoreCapture

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Virkning: Et program kan kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et problem med fortsatt bruk etter frigjøring ble løst med forbedret minnestyring.

CVE-2020-9949: Proteas

Oppføring lagt til 12. november 2020

CoreFoundation

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å se sensitiv brukerinformasjon

Beskrivelse: Det var et problem i håndteringen av miljøvariabler. Problemet ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2020-9934: Matt Shockley (linkedin.com/in/shocktop)

Oppføring oppdatert 5. august 2020

CoreGraphics

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2020-9883: en anonym forsker og Mickey Jin fra Trend Micro

Oppføring lagt til 24. juli 2020 og oppdatert 12. november 2020

Crash Reporter

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Et skadelig program kan kanskje bryte ut av sandkassen sin

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrudd i minnet ble løst gjennom fjerning av den sårbare koden.

CVE-2020-9865: Zhuo Liang fra Qihoo 360 Vulcan Team i samarbeid med 360 BugCloud

Crash Reporter

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: En lokal angriper kan være i stand til å utvide rettighetene sine

Beskrivelse: Det var et problem i banevalideringslogikken for symlinks. Problemet ble løst gjennom forbedret banerensing.

CVE-2020-9900: Cees Elzinga, Zhongcheng Li (CK01) fra Zero-dayits Team ved Legendsec i Qi’anxin Group

Oppføring lagt til 5. august 2020 og oppdatert 17. desember 2021

FontParser

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Behandling av en skadelig fontfil kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med skriving utenfor området ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2020-9980: Xingwei Lin fra Ant Security Light-Year Lab

Oppføring lagt til 21. september 2020 og oppdatert 19. oktober 2020

Graphics Drivers

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Et skadelig program kan kanskje kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2020-9799: ABC Research s.r.o.

Oppføring oppdatert 24. juli 2020

Heimdal

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: En lokal bruker kan lekke sensitiv brukerinformasjon

Beskrivelse: Problemet ble løst med forbedret databeskyttelse.

CVE-2020-9913: Cody Thomas fra SpecterOps

ImageIO

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrudd i minnet ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2020-27933: Xingwei Lin fra Ant-Financial Light-Year Security Lab

Oppføring lagt til 16. mars 2021

ImageIO

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6 og macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Det var flere problemer med bufferoverflyt i openEXR

Beskrivelse: Flere problemer i openEXR ble løst gjennom forbedrede kontroller.

CVE-2020-11758: Xingwei Lin fra Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11759: Xingwei Lin fra Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11760: Xingwei Lin fra Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11761: Xingwei Lin fra Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11762: Xingwei Lin fra Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11763: Xingwei Lin fra Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11764: Xingwei Lin fra Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11765: Xingwei Lin fra Ant-Financial Light-Year Security Lab

Oppføring lagt til 8. september 2020

ImageIO

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med skriving utenfor området ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2020-9871: Xingwei Lin fra Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9872: Xingwei Lin fra Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9874: Xingwei Lin fra Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9879: Xingwei Lin fra Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9936: Mickey Jin fra Trend Micro

CVE-2020-9937: Xingwei Lin fra Ant-Financial Light-Year Security Lab

Oppføring oppdatert 5. august 2020

ImageIO

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2020-9919: Mickey Jin fra Trend Micro

Oppføring lagt til 24. juli 2020

ImageIO

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6 og macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Åpning av en skadelig PDF-fil kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

Beskrivelse: Et problem med skriving utenfor området ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2020-9876: Mickey Jin fra Trend Micro

Oppføring lagt til 24. juli 2020

ImageIO

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2020-9873: Xingwei Lin fra Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9938: Xingwei Lin fra Ant-Financial Light-Year Security Lab

Oppføring lagt til 24. juli 2020

ImageIO

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6 og macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2020-9877: Xingwei Lin fra Ant-Financial Light-Year Security Lab

Oppføring lagt til 5. august 2020

ImageIO

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6 og macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med heltallsoverflyt ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2020-9875: Mickey Jin fra Trend Micro

Oppføring lagt til 5. august 2020

ImageIO

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2020-9873: Xingwei Lin fra Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9938: Xingwei Lin fra Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9984: en anonym forsker

Oppføring lagt til 21. september 2020

Image Processing

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6 og macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Visning av en skadelig JPEG-fil kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrudd i minnet ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2020-9887: Mickey Jin fra Trend Micro

Oppføring lagt til 8. september 2020

Intel Graphics Driver

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6 og macOS Catalina 10.15.5

Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å forårsake uventet systemavslutning eller lesing av kjerneminnet

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2020-9908: Junzhi Lu (@pwn0rz) i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative

Oppføring lagt til 24. juli 2020 og oppdatert 31. august 2020

Intel Graphics Driver

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6 og macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Et skadelig program kan kanskje kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: En kappløpssituasjon ble løst gjennom tilleggsvalidering.

CVE-2020-9990: ABC Research s.r.l. i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative og ABC Research s.r.o. i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative

Oppføring lagt til 21. september 2020

Intel Graphics Driver

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6 og macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Et skadelig program kan kanskje kjøre vilkårlig kode med systemrettigheter

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrudd i minnet ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2020-9921: ABC Research s.r.o. i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative

Oppføring lagt til 5. august 2020

Kernel

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan være i stand til å injisere i aktive forbindelser innenfor en VPN-tunnel

Beskrivelse: Et problem med ruting ble løst gjennom forbedrede restriksjoner.

CVE-2019-14899: William J. Tolley, Beau Kujath og Jedidiah R. Crandall

Kernel

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6 og macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Et program kan kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrud i minnet ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2020-9904: Tielei Wang fra Pangu Lab

Oppføring lagt til 24. juli 2020

Kernel

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6 og macOS Catalina 10.15.5

Virkning: En ekstern angriper kan forårsake tjenestenekt

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2020-9924: Matt DeVore fra Google

Oppføring lagt til 24. juli 2020

Kernel

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6 og macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Et skadelig program kan kanskje kjøre vilkårlig kode med systemrettigheter

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2020-9892: Andy Nguyen fra Google

Oppføring lagt til 24. juli 2020

Kernel

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6 og macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Et program kan kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et problem med initialisering av minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2020-9863: Xinru Chi fra Pangu Lab

Oppføring oppdatert 5. august 2020

Kernel

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6 og macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å fastslå layouten til kjerneminnet

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2020-9902: Xinru Chi og Tielei Wang fra Pangu Lab

Oppføring lagt til 5. august 2020

Kernel

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: En ekstern angriper kan forårsake tjenestenekt

Beskrivelse: En bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2020-9905: Raz Mashat (@RazMashat) fra ZecOps

Oppføring lagt til 5. august 2020

Kernel

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Et skadelig program kan avdekke begrenset minne

Beskrivelse: Et problem med informasjonsavsløring ble løst med forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2020-9997: Catalin Valeriu Lita fra SecurityScorecard

Oppføring lagt til 21. september 2020

libxml2

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Behandling av en skadelig XML-fil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med fortsatt bruk etter frigjøring ble løst med forbedret minnestyring.

CVE-2020-9926: funnet av OSS-Fuzz

Oppføring lagt til 16. mars 2021

libxpc

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Virkning: Et skadelig program kan overskrive vilkårlige filer

Beskrivelse: Et problem med banehåndtering ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2020-9994: Apple

Oppføring lagt til 21. september 2020

Login Window

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: En bruker kan uventet bli logget på en annens brukerkonto

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2020-9935: en anonym forsker

Oppføring lagt til 21. september 2020

Mail

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: En ekstern angriper kan forårsake tjenestenekt

Beskrivelse: Et problem med skriving utenfor området ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2019-19906

Oppføring lagt til 24. juli 2020 og oppdatert 8. september 2020

Mail

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: En skadelig e-postserver kan overskrive vilkårlige e-postfiler

Beskrivelse: Et problem med banehåndtering ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2020-9920: YongYue Wang AKA BigChan fra Hillstone Networks AF Team

Oppføring lagt til 24. juli 2020

Mail

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6 og macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Behandling av en skadelig e-postmelding kan føre til skriving til vilkårlige filer

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2020-9922: Mikko Kenttälä (@Turmio_) fra SensorFu

Oppføring lagt til 12. november 2020

Messages

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: En bruker som ble fjernet fra en iMessage-gruppe, kunne bli med i gruppen på nytt

Beskrivelse: Det var et problem med håndteringen av iMessage-tapback. Problemet ble løst med ekstra verifisering.

CVE-2020-9885: en anonym forsker, Suryansh Mansharamani, fra WWP High School North (medium.com/@suryanshmansha)

Model I/O

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Behandlingen av en skadelig USD-fil kan føre til uventet programavslutning eller kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2020-9878: Holger Fuhrmannek fra Deutsche Telekom Security

Model I/O

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Behandlingen av en skadelig USD-fil kan føre til uventet programavslutning eller kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: En bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2020-9880: Holger Fuhrmannek fra Deutsche Telekom Security

Oppføring lagt til 24. juli 2020 og oppdatert 21. september 2020

Model I/O

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Behandlingen av en skadelig USD-fil kan føre til uventet programavslutning eller kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2020-9878: Aleksandar Nikolic fra Cisco Talos, Holger Fuhrmannek fra Deutsche Telekom Security

CVE-2020-9881: Holger Fuhrmannek fra Deutsche Telekom Security

CVE-2020-9882: Holger Fuhrmannek fra Deutsche Telekom Security

CVE-2020-9940: Holger Fuhrmannek fra Deutsche Telekom Security

CVE-2020-9985: Holger Fuhrmannek fra Deutsche Telekom Security

Oppføring lagt til 24. juli 2020 og oppdatert 21. september 2020

OpenLDAP

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6 og macOS Catalina 10.15.5

Virkning: En ekstern angriper kan forårsake tjenestenekt

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2020-12243

Oppføring lagt til 21. september 2020

Perl

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Et problem med heltallsoverflyt i den vanlige uttrykkskompilatoren i Perl kan gjøre en ekstern angriper i stand til å sette inn instruksjoner i den kompilerte formen av et vanlig uttrykk

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2020-10878: Hugo van der Sanden og Slaven Rezic

Oppføring lagt til 16. mars 2021

Perl

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: En ekstern angriper kan være i stand kjøre vilkårlig kode

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2020-12723: Sergey Aleynikov

Oppføring lagt til 16. mars 2021

rsync

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Virkning: En ekstern angriper kan være i stand til å overskrive eksisterende filer

Beskrivelse: Det var et valideringsproblem i håndteringen av symlinks. Problemet ble løst gjennom forbedret validering av symlinks.

CVE-2014-9512: gaojianfeng

Oppføring lagt til 24. juli 2020

Sandbox

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.5

Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å forårsake uventet systemavslutning eller lesing av kjerneminnet

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2020-9930: Zhiyi Zhang fra Codesafe Team ved Legendsec i Qi’anxin Group

Oppføring lagt til 15. desember 2020

Sandbox

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å laste inn usignerte kjernetillegg

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2020-9939: @jinmo123, @setuid0x0_ og @insu_yun_en fra @SSLab_Gatech i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative

Oppføring lagt til 5. august 2020

Security

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Et program kan kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedrede restriksjoner.

CVE-2020-9864: Alexander Holodny

Security

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6 og macOS Catalina 10.15.5

Virkning: En angriper kan ha vært i stand til å utgi seg for å være et pålitelig nettsted ved å bruke delt nøkkelmateriale for et sertifikat lagt til av administrator

Beskrivelse: Det var et problem med sertifikatvalidering ved behandling av sertifikater lagt til av administrator. Problemet ble løst med forbedret sertifikatvalidering.

CVE-2020-9868: Brian Wolff fra Asana

Oppføring lagt til 24. juli 2020

Security

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Virkning: Et program kan være i stand til å få utvidede rettigheter

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2020-9854: Ilias Morad (A2nkF)

Oppføring lagt til 24. juli 2020

sysdiagnose

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: En lokal angriper kan være i stand til å utvide rettighetene sine

Beskrivelse: Det var et problem i banevalideringslogikken for symlinks. Problemet ble løst gjennom forbedret banerensing.

CVE-2020-9901: Tim Michaud (@TimGMichaud) fra Leviathan, Zhongcheng Li (CK01) fra Zero-dayits Team ved Legendsec i Qi’anxin Group

Oppføring lagt til 5. august 2020 og oppdatert 31. august 2020

Vim

Tilgjengelig for: macOS High Sierra 10.13.6 og macOS Mojave 10.14.6

Virkning: En ekstern angriper kan være i stand kjøre vilkårlig kode

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2019-20807: Guilherme de Almeida Suckevicz

WebDAV

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6 og macOS Catalina 10.15.5

Virkning: En sandkasseprosess kan omgå sandkasserestriksjoner

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom forbedret rettighetstildeling.

CVE-2020-9898: Sreejith Krishnan R (@skr0x1C0)

Oppføring lagt til 8. september 2020

Wi-Fi

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: En ekstern angriper kan forårsake uventet systemavslutning eller skadet kjerneminne

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2020-9918: Jianjun Dai fra 360 Alpha Lab i samarbeid med 360 BugCloud (bugcloud.360.cn)

Wi-Fi

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6 og macOS Catalina 10.15.5

Virkning: Et program kan kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrudd i minnet ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2020-9899: Yu Wang fra Didi Research America

Oppføring lagt til 24. juli 2020

Wi-Fi

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.5

Virkning: En ekstern angriper kan forårsake uventet systemavslutning eller skadet kjerneminne

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrudd i minnet ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2020-9906: Ian Beer fra Google Project Zero

Oppføring lagt til 24. juli 2020

Ytterligere anerkjennelser

CoreFoundation

Vi vil gjerne takke Bobby Pelletier for hjelpen.

Oppføring lagt til 8. september 2020

ImageIO

Vi vil gjerne takke Xingwei Lin fra Ant-Financial Light-Year Security Lab for hjelpen.

Oppføring lagt til 21. september 2020

Siri

Vi vil gjerne takke Yuval Ron, Amichai Shulman og Eli Biham fra Technion, det israelske instituttet for teknologi, for hjelpen.

Oppføring lagt til 5. august 2020

USB Audio

Vi vil gjerne takke Andy Davis fra NCC Group for hjelpen.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: