Om sikkerhetsinnholdet i iCloud for Windows 10.9.3

I dette dokumentet beskrives sikkerhetsinnholdet i iCloud for Windows 10.9.3.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet.

iCloud for Windows 10.9.3

Utgitt 25. mars 2020

libxml2

Tilgjengelig for: Windows 10 og nyere via Microsoft Store

Virkning: Flere problemer i libxml2

Beskrivelse: En bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret størrelsesvalidering.

CVE-2020-3910: LGTM.com

libxml2

Tilgjengelig for: Windows 10 og nyere via Microsoft Store

Virkning: Flere problemer i libxml2

Beskrivelse: En bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2020-3909: LGTM.com

CVE-2020-3911: funnet av OSS-Fuzz

WebKit

Tilgjengelig for: Windows 10 og nyere via Microsoft Store

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med typeforveksling ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2020-3901: Benjamin Randazzo (@____benjamin)

WebKit

Tilgjengelig for: Windows 10 og nyere via Microsoft Store

Virkning: Opphavet til en nedlasting kan være feilassosiert

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedrede restriksjoner.

CVE-2020-3887: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

WebKit

Tilgjengelig for: Windows 10 og nyere via Microsoft Store

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2020-3895: grigoritchy

CVE-2020-3900: Dongzhuo Zhao i samarbeid med ADLab hos Venustech

WebKit

Tilgjengelig for: Windows 10 og nyere via Microsoft Store

Virkning: Et program kan lese begrenset minne

Beskrivelse: En kappløpssituasjon ble løst gjennom tilleggsvalidering.

CVE-2020-3894: Sergei Glazunov fra Google Project Zero

WebKit

Tilgjengelig for: Windows 10 og nyere via Microsoft Store

Virkning: En ekstern angriper kan være i stand kjøre vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med typeforveksling ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2020-3897: Brendan Draper (@6r3nd4n) i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative

WebKit

Tilgjengelig for: Windows 10 og nyere via Microsoft Store

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av kode

Beskrivelse: Et problem med fortsatt bruk etter frigjøring ble løst med forbedret minnestyring.

CVE-2020-9783: Apple

WebKit

Tilgjengelig for: Windows 10 og nyere via Microsoft Store

Virkning: En ekstern angriper kan være i stand kjøre vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med minnebruk ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2020-3899: funnet av OSS-Fuzz

WebKit

Tilgjengelig for: Windows 10 og nyere via Microsoft Store

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til et angrep med skripting mellom nettsteder

Beskrivelse: Et problem med validering av inndata ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2020-3902: Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit)

Laster inn WebKit-sider

Tilgjengelig for: Windows 10 og nyere via Microsoft Store

Virkning: URL-en til en fil kan bli feilbehandlet

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedrede restriksjoner.

CVE-2020-3885: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Ytterligere anerkjennelse

WebKit

Vi vil gjerne takke Emilio Cobos Álvarez fra Mozilla og Samuel Groß fra Google Project Zero for hjelpen.

Oppføring oppdatert 4. april 2020

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: