Hvis du har glemt sikkerhetskoden til iPod touch, eller hvis iPod touch er deaktivert

Finn ut hva du skal gjøre hvis du har glemt sikkerhetskoden til iPod touch, eller hvis du får en melding der det står at iPod touch er deaktivert.

Hvis du skriver feil sikkerhetskode for mange ganger, får du en melding om at iPod touch er deaktivert. Hvis du ikke husker sikkerhetskoden, må du slette iPod touch. Da blir alle dataene og innstillingene dine slettet, inkludert sikkerhetskoden.

Hvis du har sikkerhetskopiert iPod touch, kan du gjenopprette data og innstillinger etter at du har gjenopprettet enheten. Hvis du ikke sikkerhetskopierte iPod touch før du glemte sikkerhetskoden, kan du ikke få tilbake dataene på enheten. Følg fremgangsmåten nedenfor for å fjerne sikkerhetskoden.

Du trenger en datamaskin for å følge denne fremgangsmåten. Hvis du ikke har noen datamaskin, kan du låne en av en venn eller gå til en Apple Store-butikk eller Apple-autorisert tjenesteleverandør.

Fjern sikkerhetskoden på iPod touch (7. generasjon)

  1. Forsikre deg om at iPod touch ikke er tilkoblet datamaskinen. 
  2. Trykk på og hold inne toppknappen helt til Slå av-skyveknappen vises. Dra skyveknappen for å slå av iPod touch. Koble iPod touch til datamaskinen mens du holder inne Volum ned-knappen. Fortsett å holde inne Volum ned-knappen til du ser skjermen for gjenopprettingsmodus.
  3. Hvis du har sikkerhetskopiert iPod touch, kan du gjenopprette data og innstillinger når du har fjernet sikkerhetskoden.

Fjern sikkerhetskoden på iPod touch (6. generasjon eller eldre)

  1. Forsikre deg om at iPod touch ikke er tilkoblet datamaskinen. 
  2. Trykk på og hold inne toppknappen helt til Slå av-skyveknappen vises. Dra skyveknappen for å slå av iPod touch. Koble iPod touch til datamaskinen mens du holder inne Hjem-knappen. Fortsett å holde inne Hjem-knappen til du ser skjermen for gjenopprettingsmodus.
  3. Hvis du har sikkerhetskopiert iPod touch, kan du gjenopprette data og innstillinger når du har fjernet sikkerhetskoden.

Gjenopprett iPod touch

  1. Finn iPod touch på datamaskinen. Når du får valget mellom å gjenopprette eller oppdatere, velger du Gjenopprett. Finder eller iTunes laster ned programvaren for iPod touch. Hvis det tar mer enn 15 minutter, går iPod touch ut av gjenopprettingsmodus. Da må du velge iPod touch-modellen din over og gjenta fremgangsmåten for å fjerne sikkerhetskoden.

  2. Vent til prosessen er fullført. Deretter kan du konfigurere og bruke iPod touch.

Trenger du fremdeles hjelp?

Hvis du ikke kan oppdatere eller gjenopprette iPod touch med gjenopprettingsmodus, eller hvis du ikke kan bruke gjenopprettingsmodus på grunn av knapper som er ødelagt eller sitter fast, kontakter du Apple-kundestøtte. Deretter følger du fremgangsmåten for å avtale service for iPod touch.

  • Hvis du blir bedt om å oppgi Apple-ID og passord mens du konfigurerer iPod touch, finn ut hva du gjør.
Publiseringsdato: