Slik zoomer du inn eller ut på Mac

Bruk disse tilgjengelighetsfunksjonene til å zoome hele eller deler av skjermen.

Konfigurer zoom

For å konfigurere zoom på Mac velger du Apple-menyen  > Systeminnstillinger (eller Systemvalg). Klikk på Tilgjengelighet og deretter på Zoom. Velg deretter blant disse zoomfunksjonene i innstillingsvinduet:

Bruk tastatursnarveier til å zoome

Bruk rullebevegelse med spesialtaster til å zoome

Aktiver peketekst

Aktiver Touch Bar-zoom


Bruk tastatursnarveier til å zoome

Når du har valgt «Bruk tastatursnarveier til å zoome», kan du bruke disse tastekombinasjonene til å zoome:

Zoom inn

Strektegning som viser disse tastene

For å zoome inn holder du inne disse tre tastene samtidig: Tilvalg, Kommando og likhetstegn (=).

Zoom ut

Strektegning som viser disse tastene

For å zoome ut holder du inne disse tre tastene samtidig: Tilvalg, Kommando og minustegn (-).

Slå zoom på/av

Strektegning som viser disse tastene

For å veksle mellom ingen zoom og zoomen du sist brukte, holder du inne disse tre tastene samtidig: Tilvalg, Kommando og 8.


Bruk en rullebevegelse med spesialtaster til å zoome

Når du har valgt «Bruk rullebevegelse med spesialtaster til å zoome», kan du trykke på og holde inne Kontroll-tasten mens du ruller med musen eller styreflaten, for å zoome. Bruk menyen «Zoomstil» til å velge mellom tre zoomstiler: fullskjerm, delt skjerm eller bilde i bilde.

Strektegning som viser en simulering av fullskjerm-zoom

Zoom for fullskjerm

Strektegning som viser en simulering av zoom på delt skjerm

Zoom for delt skjerm

Strektegning som viser en simulering av bilde-i-bilde-zoom

Zoom for bilde i bilde

 


Aktiver peketekst

Når du har valgt «Aktiver peketekst», kan du trykke på og holde inne Kommando-tasten og deretter holde pekeren over et element for å vise en større, høyoppløselig versjon av elementet.

Bruk tilvalgsknappen i Zoom-ruten til å angi størrelse, font, plassering og farge for denne teksten.

Finn ut mer om peketekst


Aktiver Touch Bar-zoom

Når du har valgt «Aktiver Touch Bar-zoom», kan du trykke og holde på Touch Bar på MacBook Pro for å vise en større versjon av Touch Bar på skjermen.

Finn ut mer om Touch Bar-zoom

 


Råd og tips

Publiseringsdato: