Om sikkerhetsinnholdet i iTunes 12.10.4 for Windows

I dette dokumentet beskrives sikkerhetsinnholdet i iTunes 12.10.4 for Windows.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet.

iTunes 12.10.4 for Windows

Utgitt 28. januar 2020

ImageIO

Tilgjengelig for: Windows 7 og nyere

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2020-3826: Samuel Groß fra Google Project Zero

Oppføring lagt til 29. januar 2020

libxml2

Tilgjengelig for: Windows 7 og nyere

Virkning: Behandling av en skadelig XML-fil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: En bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret størrelsesvalidering.

CVE-2020-3846: Ranier Vilela

Oppføring lagt til 29. januar 2020

Mobilenhetstjeneste

Tilgjengelig for: Windows 7 og nyere

Virkning: En bruker kan få tilgang til beskyttede deler av filsystemet

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom forbedret tillatelseslogikk.

CVE-2020-3861: Andrea Pierini (@decoder_it), Christian Danieli (@padovah4ck)

WebKit

Tilgjengelig for: Windows 7 og nyere

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til universell skripting mellom nettsteder

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2020-3867: en anonym forsker

Oppføring lagt til 29. januar 2020

WebKit

Tilgjengelig for: Windows 7 og nyere

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2020-3825: Przemysław Sporysz fra Euvic

CVE-2020-3868: Marcin Towalski fra Cisco Talos

Oppføring lagt til 29. januar 2020

WebKit

Tilgjengelig for: Windows 7 og nyere

Virkning: Et skadelig nettsted kan være i stand til å forårsake tjenestenekt (DoS)

Beskrivelse: Et problem med tjenestenekt ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2020-3862: Srikanth Gatta fra Google Chrome

Oppføring lagt til 29. januar 2020

Laster inn WebKit-sider

Tilgjengelig for: Windows 7 og nyere

Virkning: En DOM-objektkontekst på øverste nivå kan feilaktig ha blitt ansett som sikker

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2020-3865: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Oppføring lagt til 29. januar 2020 og oppdatert 11. februar 2020

Laster inn WebKit-sider

Tilgjengelig for: Windows 7 og nyere

Virkning: En DOM-objektkontekst har kanskje ikke hatt et unikt sikkerhetsopphav

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2020-3864: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Oppføring lagt til 11. februar 2020

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: