Slik reparerer du en Mac-disk med Diskverktøy

Bruk Førstehjelp-funksjonen i Diskverktøy for å finne og reparere diskfeil.

Diskverktøy kan finne og reparere feil relatert til formateringen og katalogstrukturen på en Mac-disk. Feil kan føre til uventet oppførsel når du bruker Macen, og alvorlige feil kan til og med hindre at Macen starter fullstendig.

Før du fortsetter, må du forsikre deg om at du har en nylig sikkerhetskopi av Macen din, i tilfelle du trenger å gjenopprette skadede filer, eller hvis Diskverktøy finner feil som ikke kan repareres.

Åpne Diskverktøy

Generelt kan du bare åpne Diskverktøy fra Verktøy-mappen i Programmer-mappen. Men hvis Macen ikke starter helt opp, eller hvis du vil reparere disken Macen starter fra, åpner du Diskverktøy fra macOS-gjenoppretting:

 1. Finn ut om Macen har Apple-chip, og følg deretter den aktuelle fremgangsmåten:
  • Apple-chip: Slå på Macen og fortsett å holde inne av/på-knappen til du ser vinduet for oppstartsalternativer. Klikk på tannhjulsymbolet som er merket med Valg, og deretter på Fortsett.
  • Intel-prosessor: Slå på Macen, og trykk deretter umiddelbart og hold nede disse to tastene til du ser en Apple-logo eller annet bilde: Kommando (⌘) og R.
 2. Du kan bli bedt om å velge en bruker du kjenner passordet til. Velg brukeren, klikk på Neste, og skriv inn administratorpassordet.
 3. Fra verktøyvinduet i macOS-gjenoppretting velger du Diskverktøy og klikker på Fortsett.
  Alternativer i macOS-gjenoppretting der Diskverktøy er valgt


Velg disken din i Diskverktøy

Velg Vis > Vis alle enheter (hvis dette er tilgjengelig) fra menylinjen eller verktøylinjen i Diskverktøy.

Diskverktøy: Vis alle enheter

Sidepanelet i Diskverktøy skal nå vise alle tilgjengelige disker eller andre lagringsenheter, med startdisken som den første. Og under hver disk skal du se beholdere og volumer på disken. Ser du ikke disken din?

Diskverktøy: Beholdere og volumer
I dette eksempelet har startdisken (APPLE SSD) én beholder og to volumer (Macintosh HD, Macintosh HD - Data). Det er ikke sikkert at disken din har en beholder, og den kan ha et annet antall volumer.


Reparer volumer, så beholdere og til slutt disker

For hver disk du reparerer, starter du med å velge det siste volumet på den disken, og deretter klikker du på Førstehjelp-knappen  eller -fanen.

Diskverktøy: Vil du bruke Førstehjelp?
I dette eksemplet er det siste volumet på disken Macintosh HD – Data.


Klikk på Kjør for å begynne å se etter feil på det valgte volumet.

 • Hvis det ikke er noen Kjør-knapp, klikker du på Reparer disk-knappen i stedet.
 • Hvis knappen er nedtonet og du ikke kan klikke på den, kan du hoppe over dette trinnet for disken, beholderen eller volumet du valgte.
 • Hvis du blir bedt om et passord for å låse opp disken, angir du administratorpassordet.

Når Diskverktøy er ferdig med å sjekke volumet, velger du neste element over det i sidepanelet, og deretter kjører du Førstehjelp igjen. Fortsett oppover listen, ved å kjøre Førstehjelp for hvert volum på disken, deretter hver beholder på disken, og til slutt selve disken. 

Disk-førstehjelp: Prosessen er fullført
Reparasjonsrekkefølgen i dette eksemplet var Macintosh HD – Data, deretter Macintosh HD, deretter Container disk4, deretter APPLE SSD.
   

Avslutt Diskverktøy når dette er ferdig. Hvis du brukte Diskverktøy fra macOS-gjenoppretting, kan du nå starte Macen på nytt: Velg Apple-menyen  > Omstart.

Hvis Diskverktøy fant feil som ikke kan repareres

Hvis Diskverktøy fant feil som ikke kunne repareres, bruker du Diskverktøy til å slette (formatere) disken.

Hvis disken ikke vises i Diskverktøy

Hvis Diskverktøy ikke kan se disken din, kan verktøyet heller ikke se beholdere eller volumer på disken. Følg i så fall denne fremgangsmåten:

 1. Slå av Macen, og koble deretter alle enheter som ikke er nødvendige, fra maskinen.
 2. Hvis du reparerer en ekstern stasjon, må du forsikre deg om at den er koblet direkte til Macen med en kabel som du vet fungerer. Slå deretter stasjonen av og på igjen.
 3. Hvis disken fortsatt ikke vises i Diskverktøy, er det kanskje nødvendig med service på Macen. Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte Apple-kundestøtte.  
Publiseringsdato: