Slik sletter du en disk på Mac

Bruk Diskverktøy til å slette (formatere) en harddisk, SSD, minnepinne eller en annen lagringsenhet.

Hvis du sletter en disk eller et volum, blir alle filene på disken eller volumet slettet permanent. Før du fortsetter, må du påse at du har sikkerhetskopiert eventuelle filer du vil beholde.

Slik sletter du disker

Velg fremgangsmåte ut ifra om du skal slette oppstartsdisken eller en annen disk. Oppstartsdisken er disken (volumet) som Macen startet opp fra. Som standard er dette disken som er innebygd i Macen og heter Macintosh HD. Hvis du skal selge, gi bort eller bytte inn Macen, bør du slette oppstartsdisken.

Sletting av en oppstartsdisk

 1. Start opp fra macOS-gjenoppretting.
 2. Velg Diskverktøy i Verktøy-vinduet i macOS-gjenoppretting. Klikk deretter på Fortsett.
  Vinduet macOS-verktøy i Gjenoppretting
 3. Sjekk at sidepanelet i Diskverktøy viser navnet på oppstartsdisken. Volumet som representerer oppstartsdisken, heter Macintosh HD, med mindre du har endret navn på det. Ser du det ikke?
 4. Se etter et «Data»-volum med samme navn, for eksempel «Macintosh HD – Data». Hvis du har et slikt volum, velger du det. Velg deretter Rediger > Slett APFS-volum på menylinjen, eller klikk på fjern volum-knappen (–) på verktøylinjen for Diskverktøy. Gjør det samme for å slette eventuelle andre volumer du har på oppstartsdisken – bortsett fra volumet som heter Macintosh HD.
  Sletting av et datavolum i Diskverktøy
 5. Nå velger du Macintosh HD.
 6. Klikk på Slett-knappen eller -fanen, og fyll ut disse elementene:
  • Navn: Angi navnet du vil at volumet skal ha etter at du har slettet det, for eksempel Macintosh HD.
  • Format: Velg enten APFS eller Mac OS Extended (journalført) for å formatere som Mac-volum. Diskverktøy viser det anbefalte Mac-formatet som standard.
 7. Klikk på Slett for å starte slettingen. Du kan bli bedt om å oppgi Apple-ID.
  Sletting av Macintosh HD i Diskverktøy
 8. Når dette er ferdig, avslutter du Diskverktøy for å gå tilbake til Verktøy-vinduet. 
 9. Hvis du vil at Mac skal kunne starte opp fra dette volumet igjen, velger du Installer macOS på nytt i Verktøy-vinduet.

Sletting av en annen disk

Fremgangsmåten over virker også når du sletter en lagringsenhet du ikke bruker som oppstartsdisk. Men da trenger du ikke å åpne Diskverktøy i macOS-gjenoppretting; du kan i stedet åpne det i Verktøy-mappen i Programmer-mappen. Og du trenger ikke å slette datavolumer først – bare velg disken i Diskverktøy, og klikk på Slett.


Slik endrer du partisjonskart (system) for en disk

I noen tilfeller må du endre partisjonskartet (systemet) når du sletter disken. Hvis du følger instruksjoner som krever at du velger system, er fremgangsmåten i Diskverktøy annerledes enn fremgangsmåten over.

 1. Når du har åpnet Diskverktøy, velger du Vis > Vis alle enheter på menylinjen.
 2. Nå viser sidepanelet ikke bare volumer, men også diskene (enhetene) som inneholder disse volumene. I følgende eksempel er APPLE SSD disken, Beholderdisk1 en beholder på den aktuelle disken og Macintosh HD er et volum i beholderen. (Kun APFS-formaterte disker har beholdere.)
  Sletting av en disk og valg av system i Diskverktøy
 3. Velg disken du vil slette, for eksempel Apple SSD.
 4. Sjekk informasjonen som vises til høyre i vinduet, for å finne ut hvilket partisjonskart som er i bruk for øyeblikket:
  • GUID-partisjonskartet passer for Mac-disker.
  • Master Boot Record passer for sekundære eller eksterne disker som brukes med en PC eller med Boot Camp.
 5. Hvis partisjonskartet ikke passer med diskens tiltenkte bruk, klikker du på Slett-knappen eller -fanen og fyller ut disse elementene:
  • Navn: Angi navnet du vil at disken skal ha etter at du har slettet den, for eksempel Apple SSD.
  • Format: For å formatere som Mac-disk velger du enten APFS eller Mac OS Extended (journalført). Diskverktøy viser et kompatibelt format som standard.
  • System: Velg partisjonskartsystemet som passer.
 6. Klikk på Slett for å starte slettingen. Hvis du skal slette oppstartsdisken, kan du bli bedt om å oppgi Apple-ID.
 7. Avslutt Diskverktøy når du er ferdig. 


Hvorfor slette en disk

Du kan slette en disk eller et volum når som helst, blant annet i disse tilfellene:

 • Du vil slette alt innhold raskt og permanent fra Macen og gjenopprette den til fabrikkinnstillingene, for eksempel når du skal selge, gi bort eller bytte inn Macen.
 • Du endrer formatet på disken, f.eks. fra et PC-format (FAT, ExFAT eller NTFS) til et Mac-format (APFS eller Mac OS Extended).
 • Du har fått en melding om at disken din ikke kan leses av denne datamaskinen.
 • Du prøver å løse et diskproblem som Diskverktøy ikke kan reparere.
 • macOS-installereren ser ikke disken din eller kan ikke installeres på den. Installereren kan for eksempel si at disken ikke er formatert på riktig måte, ikke bruker et GUID-partisjonssystem, inneholder en nyere versjon av operativsystemet eller ikke kan brukes til å starte datamaskinen din.
 • macOS-installereren sier at du ikke kan installere på dette volumet fordi det er del av Apple RAID.


Om APFS og Mac OS Extended

Diskverktøy i macOS High Sierra eller nyere kan slette de fleste disker og volumer for Mac med både det nyere APFS (Apple File System)-formatet og det eldre Mac OS Extended-formatet, og velger automatisk et kompatibelt format for deg.

Identifisere gjeldende format

Hvis du vil finne ut hvilket format som er i bruk, kan du bruke følgende metoder:

 • Velg volumet i Diskverktøy-sidepanelet, og se informasjonen til høyre. Hvis du vil ha mer informasjon, velger du Fil > Vis info i Diskverktøy-menyfeltet.
 • Åpne Systeminformasjon og velg Lagring i sidepanelet. Filsystem-kolonnen til høyre viser formatet for hvert volum.
 • Velg volumet i Finder, og velg deretter Fil > Vis info i menyfeltet. Vis info-vinduet viser formatet for det aktuelle volumet.

Velg mellom APFS og Mac OS Extended

 Hvis du vil endre formatet, ber vi deg svare på følgende spørsmål:

Formaterer du den innebygde disken som Macen ble levert med?
Hvis den innebygde disken ble levert med APFS-formatering, må du ikke endre den til Mac OS Extended.

Skal du installere macOS High Sierra eller nyere på disken?
Hvis du trenger å slette disken før du installerer High Sierra eller nyere for første gang, velger du Mac OS Extended (journalført). Under installasjonen avgjør macOS-installereren om disken automatisk skal konverteres til APFS – uten at filene dine slettes:

 • macOS Mojave eller nyere: Installereren konverterer fra Mac OS Extended til APFS.
 • macOS High Sierra: Installereren konverterer fra Mac OS Extended til APFS hvis volumet er på en SSD eller en annen type flash-lagringsenhet. Fusion Drive og tradisjonelle harddisk-stasjoner (HDD-er) konverteres ikke. 

Klargjør du en Time Machine-sikkerhetskopidisk eller en oppstartbar installerer?
Velg Mac OS Extended (journalført) for disker du planlegger å bruke med Time Machine eller som oppstartbar installerer.

Skal du bruke disken med en annen Mac?
Hvis den andre Macen ikke bruker High Sierra eller nyere, må du velge Mac OS Extended (journalført). Tidligere versjoner av macOS kan ikke aktivere APFS-formaterte volumer.

Valg av navn, format og system i Diskverktøy

Diskverktøy prøver å gjenkjenne lagringstypen du formaterer, for så å vise det relevante formatet i Format-menyen. Hvis lagringstypen ikke gjenkjennes, brukes Mac OS Extended, som fungerer med alle versjoner av macOS.


Hvis disken ikke vises i Diskverktøy

Hvis du ikke ser noe sidepanel i Diskverktøy, velger du Vis > Vis sidepanel på menylinjen.

Hvis sidepanelet vises i Diskverktøy, men du ikke ser disken din der, kobler du alle ikke-essensielle enheter fra Macen. Hvis disken er ekstern, må du ha den koblet til, men påse at den er slått på og koblet direkte til Macen med en kabel som er i god stand. Deretter starter du Macen på nytt og prøver igjen. Hvis disken fortsatt ikke vises, er det kanskje nødvendig med service på disken eller Macen. Finn ut hvordan du klargjør Mac for reparasjon.


Finn ut mer

Publiseringsdato: