Hvis mikrofonen på iPod touch ikke fungerer

Finn ut hva du kan gjøre hvis lyden er uklar under FaceTime-samtaler, i videoopptak eller i apper.

Rens mikrofonen

  1. Fjern eventuelle skjermbeskyttere, filmer eller deksler fra iPod touch.
  2. Fjern alt rusk fra åpningene på iPod touch. 

Hvis Siri ikke kan høre deg

  1. Åpne Taleopptak-appen. 
  2. Trykk på opptaksknappen , snakk mot baksiden av iPod touch, og stopp deretter opptaket.
  3. Når du spiller av taleopptaket, skal du kunne høre stemmen din tydelig.
  4. Hvis du ikke hører stemmen din tydelig, kontakter du Apple-kundestøtte.

Hvis mikrofonen ikke fungerer i en bestemt app

  1. Gå til Innstillinger > Personvern > Mikrofon.
  2. Sørg for at appen er aktivert.
  3. Hvis appen har tillatelse til å få tilgang til mikrofonen din, eller hvis den ikke er oppført, kontakter du apputvikleren.

FaceTime er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Publiseringsdato: