Hvis mikrofonene på iPhone ikke fungerer

Finn ut hva du kan gjøre hvis lyden er uklar under telefonsamtaler, FaceTime-samtaler, i videoopptak eller i apper.

Rens mikrofonene

 1. Fjern skjermbeskyttere, filmer eller etuier fra iPhonen.
 2. Fjern alt rusk fra åpningene på iPhone. 

Hvis folk ikke kan høre deg i telefon- eller FaceTime-samtaler

 1. Åpne Taleopptak-appen. 
 2. Trykk på opptaksknappen , snakk mot bunnen av telefonen, og stopp deretter opptaket. 
 3. Når du spiller av taleopptaket, skal du kunne høre stemmen din tydelig.
 4. Hvis du ikke hører stemmen din tydelig, kontakter du Apple-kundestøtte.

Hvis folk ikke kan høre deg når du bruker høyttalertelefon

 1. Åpne Kamera-appen.
 2. Ta opp en video mens du snakker mot toppen av iPhonen.
 3. Trykk på kameravelgeren  for å bytte til det andre kameraet. Ta deretter opp en ny video mens du snakker mot toppen av iPhonen.
 4. Når du spiller av videoene, skal du kunne høre stemmen din tydelig.
 5. Hvis du ikke hører stemmen din tydelig, kontakter du Apple-kundestøtte.

Hvis mikrofonen ikke fungerer i en bestemt app

 1. Gå til Innstillinger > Personvern > Mikrofon.
 2. Sørg for at appen er aktivert.
 3. Hvis appen har tillatelse til å få tilgang til mikrofonen din, eller hvis den ikke er oppført, kontakter du apputvikleren.

FaceTime er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Publiseringsdato: