Om sikkerhetsinnholdet i Swift 5.1.1 for Ubuntu

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i Swift 5.1.1 for Ubuntu.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet.

Swift 5.1.1 for Ubuntu

Utgitt 11. oktober 2019

Foundation

Tilgjengelig for: Ubuntu 14.04, 16.04 og 18.04

Virkning: Feilhåndtering av filbeskrivere i URLSession kunne føre til utilsiktet avsløring av data

Beskrivelse: Problemet ble rettet ved å oppdatere feilaktig logikk for håndtering av URLSession-filbeskrivere i samsvar med Swift 5.0.

CVE-2019-8790: Apple

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: