Om sikkerhetsinnholdet i Safari 13.0.1

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i Safari 13.0.1.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet.

Safari 13.0.1

Utgitt 24. september 2019

Safari

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til grensesnittsvindel

Beskrivelse: Et problem med inkonsistent brukergrensesnitt ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2019-8654: Juno Im (@junorouse) fra Theori

Tjenesteskript

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Virkning: Tjenesteskript kan lekke privat nettleserhistorikk

Beskrivelse: Problemet ble løst med forbedret behandling av livsløpet til tjenesteskript.

CVE-2019-8725: Michael Thwaite fra Connect Medi

WebKit

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Virkning: Skadelig nettinnhold kan være i strid med sandkasseretningslinjene for iFrame

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom forbedret håndheving av sandkasse for iFrame.

CVE-2019-8771: Eliya Stein fra Confiant

Oppføring lagt til 8. oktober 2019

WebKit

Tilgjengelig for: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2019-8763: Sergei Glazunov fra Google Project Zero

Oppføring lagt til 8. oktober 2019

Ytterligere anerkjennelse

Safari

Vi vil gjerne takke Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) fra TurkishKit for hjelpen.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: