Om sikkerhetsinnholdet i tvOS 13

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i tvOS 13.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet.

tvOS 13

Utgitt 24. september 2019

CoreAudio

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Behandling av en skadelig filmfil kan føre til at prosessminne avsløres

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2019-8705: riusksk fra VulWar Corp i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative

Oppføring lagt til 8. oktober 2019

Kjerne

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Et program kan kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2019-8717: Jann Horn fra Google Project Zero

Oppføring lagt til 8. oktober 2019

Kjerne

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å fastslå layouten til kjerneminnet

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom forbedret tillatelseslogikk.

CVE-2019-8780: Siguza

Oppføring lagt til 8. oktober 2019

Tastaturer

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: En lokal bruker kan lekke sensitiv brukerinformasjon

Beskrivelse: Et problem med autentisering ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2019-8704: 王 邦 宇 (wAnyBug.Com) fra SAINTSEC

libxml2

Tilgjengelig for: Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Flere problemer i libxml2

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2019-8749: funnet av OSS-Fuzz

CVE-2019-8756: funnet av OSS-Fuzz

Oppføring lagt til 8. oktober 2019

UIFoundation

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Behandling av en skadelig tekstfil kan føre til at vilkårlig kode utføres

Beskrivelse: En bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2019-8745: riusksk fra VulWar Corp i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative

Oppføring lagt til 8. oktober 2019

WebKit

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til universell skripting mellom nettsteder

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2019-8625: Sergei Glazunov fra Google Project Zero

CVE-2019-8719: Sergei Glazunov fra Google Project Zero

Oppføring lagt til 8. oktober 2019

WebKit

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2019-8707: en anonym forsker i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative, cc i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2019-8720: Wen Xu fra SSLab ved Georgia Tech

CVE-2019-8726: Jihui Lu fra Tencent KeenLab

CVE-2019-8733: Sergei Glazunov fra Google Project Zero

CVE-2019-8735: G. Geshev i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2019-8763: Sergei Glazunov fra Google Project Zero

Oppføring lagt til 8. oktober 2019

Ytterligere anerkjennelse

boringssl

Vi vil gjerne takke Thijs Alkemade (@xnyhps) fra Computest for hjelpen.

Oppføring lagt til 8. oktober 2019

Tastatur

Vi vil gjerne takke en anonym forsker for hjelpen.

Profiler

Vi vil gjerne takke James Seeley (@Code4iOS) fra Shriver Job Corps for hjelpen.

WebKit

Vi vil gjerne takke Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit), Zhihua Yao fra DBAPPSecurity Zion Lab og en anonym forsker for hjelpen.

Oppføring lagt til 8. oktober 2019

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: