Om sikkerhetsinnholdet i tvOS 13

I dette dokumentet beskrives sikkerhetsinnholdet i tvOS 13.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet.

tvOS 13

Utgitt 24. september 2019

AppleFirmwareUpdateKext

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Et program kan kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et sårbarhetsproblem med skadet minne ble løst gjennom forbedret låsing.

CVE-2019-8747: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Oppføring lagt til 29. oktober 2019

Lyd

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Behandling av en skadelig lydfil kan føre til kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrudd i minnet ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2019-8706: Yu Zhou fra Ant-financial Light-Year Security Lab

Oppføring lagt til 29. oktober 2019

Lyd

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Behandling av en skadelig lydfil kan avdekke begrenset minne

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2019-8850: Anonym i samarbeid med Trend Micro Zero Day Initiative

Oppføring lagt til 4. desember 2019

CFNetwork

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til et skriptangrep mellom nettsteder

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom bedre kontroller.

CVE-2019-8753: Łukasz Pilorz fra Standard Chartered GBS Poland

Oppføring lagt til 29. oktober 2019

CoreAudio

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Avspilling av en skadelig lydfil kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrudd i minnet ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2019-8592: riusksk fra VulWar Corp i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative

Oppføring lagt til 6. november 2019

CoreCrypto

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Behandling av store mengder inndata kan føre til tjenestenekt

Beskrivelse: Et problem med tjenestenekt ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2019-8741: Nicky Mouha fra NIST

Oppføring lagt til 29. oktober 2019

CoreAudio

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Behandling av en skadelig film kan føre til avdekking av prosessminnet

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2019-8705: riusksk fra VulWar Corp i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative

Oppføring lagt til 8. oktober 2019

Foundation

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: En ekstern angriper kan være i stand til å forårsake uventet avslutning av et program eller kjøring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor området ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2019-8746: natashenka og Samuel Groß fra Google Project Zero

Oppføring lagt til 29. oktober 2019

IOUSBDeviceFamily

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Et program kan kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrudd i minnet ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2019-8718: Joshua Hill og Sem Voigtländer

Oppføring lagt til 29. oktober 2019

Kjerne

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Et program kan være i stand til å få utvidede rettigheter

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom forbedrede rettigheter.

CVE-2019-8703: En anonym forsker

Oppføring lagt til 16. mars 2021

Kjerne

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Et program kan kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et sårbarhetsproblem med skadet minne ble løst gjennom forbedret låsing.

CVE-2019-8740: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Oppføring lagt til 29. oktober 2019

Kjerne

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: En lokal app kan være i stand til å lese en vedvarende kontoidentifikator

Beskrivelse: Et valideringsproblem ble løst gjennom forbedret logikk.

CVE-2019-8809: Apple

Oppføring lagt til 29. oktober 2019

Kjerne

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Et program kan utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrudd i minnet ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2019-8712: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Oppføring lagt til 29. oktober 2019

Kjerne

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å fastslå layouten til kjerneminnet

Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt minne i håndteringen av IPv6-pakker. Problemet ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2019-8744: Zhuo Liang fra Qihoo 360 Vulcan Team

Oppføring lagt til 29. oktober 2019

Kjerne

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Et program kan kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrudd i minnet ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2019-8709: derrek (@derrekr6) derrek (@derrekr6)

Oppføring lagt til 29. oktober 2019

Kjerne

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Et program kan kjøre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrudd i minnet ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2019-8717: Jann Horn fra Google Project Zero

Oppføring lagt til 8. oktober 2019

Kjerne

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å fastslå layouten til kjerneminnet

Beskrivelse: Problemet ble løst gjennom forbedret tillatelseslogikk.

CVE-2019-8780: Siguza

Oppføring lagt til 8. oktober 2019

Tastaturer

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: En lokal bruker kan lekke sensitiv brukerinformasjon

Beskrivelse: Et problem med autentisering ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2019-8704: 王 邦 宇 (wAnyBug.Com) fra SAINTSEC

libxml2

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Flere problemer i libxml2

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2019-8749: funnet av OSS-Fuzz

CVE-2019-8756: funnet av OSS-Fuzz

Oppføring lagt til 8. oktober 2019

libxslt

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Flere problemer i libxslt

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2019-8750: funnet av OSS-Fuzz

Oppføring lagt til 29. oktober 2019

mDNSResponder

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: En angriper i fysisk nærhet kan passivt se enhetsnavn i AWDL-kommunikasjoner

Beskrivelse: Dette problemet ble løst ved å erstatte enhetsnavn med en tilfeldig identifikator.

CVE-2019-8799: David Kreitschmann og Milan Stute fra Technische Universität Darmstadts Secure Mobile Networking Lab

Oppføring lagt til 29. oktober 2019

UIFoundation

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Behandling av en skadelig tekstfil kan føre til at vilkårlig kode utføres

Beskrivelse: En bufferoverflyt ble løst gjennom forbedret grenseverdikontroll.

CVE-2019-8745: riusksk fra VulWar Corp i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative

Oppføring lagt til 8. oktober 2019

UIFoundation

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Et program kan utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrudd i minnet ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2019-8831: riusksk fra VulWar Corp i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative

Oppføring lagt til 18. november 2019

WebKit

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til universell skripting mellom nettsteder

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2019-8625: Sergei Glazunov fra Google Project Zero

CVE-2019-8719: Sergei Glazunov fra Google Project Zero

CVE-2019-8764: Sergei Glazunov fra Google Project Zero

Oppføring lagt til 8. oktober 2019, oppdatert 29. oktober 2019

WebKit

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Flere problemer med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2019-8707: en anonym forsker i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative og cc i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2019-8710: funnet av OSS-Fuzz

CVE-2019-8726: Jihui Lu fra Tencent KeenLab

CVE-2019-8728: Junho Jang fra LINE Security Team og Hanul Choi fra ABLY Corporation

CVE-2019-8733: Sergei Glazunov fra Google Project Zero

CVE-2019-8734: funnet av OSS-Fuzz

CVE-2019-8735: G. Geshev i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2019-8743: zhunki fra Codesafe Team ved Legendsec i Qi'anxin Group

CVE-2019-8751: Dongzhuo Zhao i samarbeid med ADLab hos Venustech

CVE-2019-8752: Dongzhuo Zhao i samarbeid med ADLab hos Venustech

CVE-2019-8763: Sergei Glazunov fra Google Project Zero

CVE-2019-8765: Samuel Groß fra Google Project Zero

CVE-2019-8766: funnet av OSS-Fuzz

CVE-2019-8773: funnet av OSS-Fuzz

Oppføring lagt til 8. oktober 2019, oppdatert 29. oktober 2019

WebKit

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til universell skripting mellom nettsteder

Beskrivelse: Et valideringsproblem ble løst gjennom forbedret logikk.

CVE-2019-8762: Sergei Glazunov fra Google Project Zero

Oppføring lagt til 18. november 2019

WebKit

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2020-9932: Dongzhuo Zhao i samarbeid med ADLab hos Venustech

Oppføring lagt til 28. juli 2020

Wi-Fi

Tilgjengelig for Apple TV 4K og Apple TV HD

Virkning: En enhet kan bli sporet passivt ved bruk av MAC-adressen for Wi-Fi

Beskrivelse: Et problem med personvern ble løst gjennom fjerning av MAC-kringkastingsadressen.

CVE-2019-8854: Ta-Lun Yen fra UCCU Hacker og FuriousMacTeam fra United States Naval Academy og Mitre Cooperation

Oppføring lagt til 4. desember 2019

Ytterligere anerkjennelser

Lyd

Vi vil gjerne takke riusksk fra VulWar Corp i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative for hjelpen.

Oppføring lagt til 29. oktober 2019

boringssl

Vi vil gjerne takke Nimrod Aviram fra Universitetet i Tel Aviv, Robert Merget fra Ruhr-universitetet i Bochum, Juraj Somorovsky fra Ruhr-universitetet i Bochum og Thijs Alkemade (@xnyhps) fra Computest for hjelpen.

Oppføring lagt til 8. oktober 2019, oppdatert 29. oktober 2019

HomeKit

Vi vil gjerne takke Tian Zhang for hjelpen.

Oppføring lagt til 29. oktober 2019

Kjerne

Vi vil gjerne takke Brandon Azad fra Google Project Zero og Vlad Tsyrklevich for hjelpen.

Oppføring oppdatert 28. juli 2020

Tastatur

Vi vil gjerne takke Sara Haradhvala fra Harlen Web Consulting og en anonym forsker for hjelpen.

Oppføring oppdatert 28. juli 2020

mDNSResponder

Vi vil gjerne takke Gregor Lang fra e.solutions GmbH for hjelpen.

Oppføring lagt til 29. oktober 2019

Profiler

Vi vil gjerne takke Erik Johnson fra Vernon Hills High School, James Seeley (@Code4iOS) fra Shriver Job Corps og James Seeley (@Code4iOS) fra Shriver Job Corps for hjelpen.

Oppføring oppdatert 29. oktober 2019

WebKit

Vi vil gjerne takke MinJeong Kim fra Information Security Lab, Chungnam National University, JaeCheol Ryou fra Information Security Lab, Chungnam National University i Sør-Korea, Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit), Zhihua Yao fra DBAPPSecurity Zion Lab og en anonym forsker i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative for hjelpen.

Oppføring lagt til 8. oktober 2019, oppdatert 29. oktober 2019

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: