Hvis filer i Windows ikke synkroniseres med iCloud Drive fordi banen er for lang

Finn ut hva du kan gjøre hvis du får en varsling på PC-en om at noen av filene i iCloud Drive ikke kommer til å bli synkronisert.

Et filnavn er kanskje for langt, eller en bane er kanskje for lang

At en bane er for lang, kan bety noe av dette:

  • Ett eller flere filnavn er for lange.
  • Banen er for lang. En bane kan omfatte filnavnet og navnene på alle mappene og undermappene der filen befinner seg.

I iCloud for Windows 10.8 eller nyere synkroniseres ikke filnavn eller baner som er for lange, men andre filer blir fremdeles synkronisert med iCloud Drive. Du ser også navnet på filbanen som er for lang, slik at du enkelt kan finne filen i Filsøk.

I iCloud for Windows 10 eller eldre medfører filnavn eller baner som er for lange, at alle filer i samme mappe slutter å synkroniseres med iCloud Drive. For å sørge for at andre filer fortsetter å synkroniseres med iCloud Drive må du laste ned den nyeste versjonen av iCloud for Windows.

Finn filnavnet eller banen

Hvis du vet navnet på filbanen som ikke synkroniseres med iCloud Drive, klarer du kanskje å finne filen i Filsøk. For å påse at filen synkroniseres med iCloud Drive kan du endre navnene på filer, mapper eller undermapper i filbanen, slik at den samlede lengden er kortere enn 256 tegn. 

Hvis du endrer navn på en fil eller mappe, kan det hende at enkelte tredjepartsapper ikke oppdaterer endringene.

 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: