Rediger film i iMovie-prosjektet ditt på iPhone, iPad, iPod touch og Mac

Etter at du har opprettet iMovie-prosjektet ditt og lagt til videoklipp og bilder, kan du finjustere filmen din ved å gjøre klippene lengre eller kortere, endre rekkefølgen på klippene, og mye mer.

Rediger i iMovie på iPhone eller iPad

Etter at du har lagt til videoklipp og bilder i tidslinjen til prosjektet ditt, kan du gjøre et klipp kortere eller lengre, endre rekkefølgen på klippene, eller dele et klipp i to separate klipp.

Gjør et klipp kortere eller lengre

Du kan trimme et videoklipp eller et bilde slik at det vises i kortere eller lengre perioder i prosjektet ditt.

 1. Mens du har prosjektet åpent, marker videoklippet eller bildet i tidslinjen din. En gul kant vises rundt det valgte klippet.
 2. For å zoome inn på klippet, knip og spre fingrene midt i tidslinjen. Når du zoomer inn kan du se flere detaljer i klippet. Dette gjør det enklere å redigere. 
 3. Gjør et klipp kortere eller lengre ved å dra i starten eller slutten av klippet.
  • Gjør et klipp lengre ved å dra kanten av klippet fra midten av klippet.
  • Gjør et klipp kortere ved å dra kanten av klippet mot midten av klippet.

Hvis du ikke kan dra kanten av klippet, kan det hende at det ikke er mer film i starten eller slutten av det klippet. Hvis du for eksempel har lagt til et videoklipp som er 20 sekunder langt, kan du ikke gjøre klippet lenger enn 20 sekunder. Det kan også bety at klippet er på den korteste lengden som er tillatt i iMovie, 0.3 sekunder. Hvis du fortsatt vil forandre lengden på klippet, kan du prøve å sette opp og ned hastigheten på klippet.

Endre rekkefølgen på klippene

Du kan endre rekkefølgen på klippene i tidslinjen for å endre når et spesifikt klipp vises i filmen din. Med prosjektet åpent, trykk og hold på videoklippet eller bildet i tidslinjen til det spretter ut av tidslinjen. Flytt deretter videoklippet eller bildet til en ny plassering i tidslinjen og slipp.

Del et klipp i to separate klipp

Du kan dele et videoklipp for å justere lengden på hver del, fjerne uønskede deler, eller legge til ulike titler for hver inndeling.

 1. Bla i tidslinjen for å plassere spillehodet der du vil dele opp videoklippet.
 2. Hvis nødvendig, knip og spre fingrene i midten av tidslinjen for å zoome inn på klippet.
 3. Trykk på klippet, trykk på Handlinger-knappen , og trykk deretter på Del. Du kan også trykke på klippet (det får en gul ramme), og dra nedover på spillehodet for å dele klippet, som om du brukte fingeren til å skjære gjennom det.

iMovie plasserer en ikke-overgang (også kjent som et kutt) mellom de to nyopprettede klippene. Du kan endre denne overgangen til en krysstoning eller andre overganger.


Rediger i iMovie på Mac

Etter at dulegger til videoklipp og bilder i tidslinjen til prosjektet ditt,  kan du gjøre et klipp lengre eller kortere, endre på klippenes rekkefølge, eller dele et klipp i to separate deler.

Gjør et klipp kortere eller lengre

Du kan trimme et videoklipp eller et bilde slik at det vises lengre eller kortere i filmen din.

 1. Med prosjektet åpent, bla i tidslinjen for å finne klippet du vil trimme.
 2. For å zoome inn på klippet, velg Se > Zoom inn, eller trykk på Command og plusstegnet (+), eller knip på styreflaten. Når du zoomer inn kan du se flere detaljer i klippet. Dette gjør det enklere å redigere. 
 3. I tidslinjen: hold markøren over starten eller slutten av klippet du ønsker å trimme helt til markøren endres til klipptrimmer-verktøyet . Pilene markere hvilke retninger du kan trimme klippet:
 • Gjør et klipp lengre ved å dra kanten av klippet fra midten av klippet.
 • Gjør et klipp kortere ved å dra kanten av klippet mot midten av klippet.

Hvis du ikke kan dra kanten av klippet, betyr det at det ikke er mer film i starten eller slutten av det klippet. Hvis du for eksempel har lagt til et videoklipp som er 20 sekunder langt, kan du ikke gjøre klippet lenger enn 20 sekunder. Det kan også bety at klippet er på den korteste lengden som er tillatt i iMovie, 0.1 sekunder. Hvis du fortsatt vil forandre lengden på klippet, kan du prøve å sette opp og ned hastigheten på klippet

Fjern eller legg til stillbilder med klipptrimmeren

For mer presis redigering kan du bruke klipptrimmeren for å fjerne eller legge til individuelle stillbilder fra videoklippet. Du kan også se hvor mye av klippet ditt som blir brukt i filmen din.

 1. Velg klippet du vil trimme i tidslinjen.
 2. Velg Vindu > Vis klipptrimmer. Det valgte klippet vises i klipptrimmeren over tidslinjen. Delen av klippet som er synlig i filmen din vises mellom de to hvite linjene. Delene av klippet som ikke vises i filmen din er dimmet ned og ligger på utsiden av de hvite linjene.
 3. Hold markøren over linjen på starten eller slutten av klippet helt til klipptrimmer-verktøyet  vises, og gjør deretter klippet lengre eller kortere.
  • For å gjøre klippet lengre ved å legge til stillbilder, dra fra midten av klippet.
  • For å gjøre klippet kortere ved å fjerne stillbilder, dra mot midten av klippet.

Du kan bruke ulike deler av samme klipp mens du beholder klippets lengde i prosjektet:

 1. I klipptrimmeren: Hold markøren over klippet helt til klipptrimmer-verktøyet  vises.
 2. Dra de valgte delene av klippet til venstre eller høyre.
 3. Trykk på Retur for å lukke klipptrimmeren.

Endre rekkefølgen på klippene

Du kan endre rekkefølgen på klippene i tidslinjen for å endre når et spesifikt klipp vises i filmen din. Med prosjektet åpent, klikk på videoen eller bildet i tidslinjen, og dra deretter klippet til høyre eller venstre avhengig av hvor du vil at klippet skal vises i filmen din:

 • Hvis du vil at klippet skal vises tidligere, dra videoklippet til venstre og slipp. 
 • Hvis du vil at klippet skal vises senere, dra videoklippet til høyre og slipp.

Du kan også flytte flere klipp samtidig:

 1. Hold nede Kommando-tasten mens du klikker på hvert klipp du vil markere, eller dra en markeringsrute rundt klippene.
 2. Dra klippene til en ny plassering i tidslinjen.

Del et klipp i to separate klipp

Du kan dele et videoklipp for å justere lengden på hver del, fjerne uønskede deler, eller legge til ulike titler for hver inndeling.

 1. Bla i tidslinjen for å plassere spillehodet der du vil dele opp videoklippet.
 2. Hvis nødvendig, velg Se > Zoom inn eller hold nede Kommando–pluss (+) for å zoome inn på klippet.
 3. For å dele klippet, velg Rediger > Del klipp eller hold nede Kommando–B .

Etter at du har delt klippet, legg til en overgang som for eksempel en krysstone mellom klippene.


Publiseringsdato: