Legg til musikk, lydeffekter og fortellerstemme i iMovie

Legg til musikk, lydeffekter og fortellerstemme til iMovie-prosjektet på iPhone, iPad, iPod touch og Mac.

Du kan legge til lyder i iMovie-prosjektet – i tillegg til eller i stedet for lyden som er spilt inn med videoklippene dine – for å lage en morsom video med et profesjonelt utseende.

Legg til lyd i et iMovie-prosjekt på iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan legge til en rekke lydfiler til iMovie-prosjektet ditt:

 • Innebygde lydspor med musikk og lydeffekter er inkludert i iMovie. 
 • Sanger du har lastet ned til enheten din, i Musikk-appen.
 • Dine egne tilpassede sanger som er laget i en app som GarageBand eller tilpassede lydeffekter som er lagret i iCloud Drive, på enheten din eller et annet sted.

Og hvis du vil legge til en fortellerstemme, kan du ta den opp direkte i tidslinjen til iMovie-prosjektet.

Legg til sanger i iMovie på iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Når du har prosjektet åpent i tidslinjen, trykker du på Legg til medier-knappen 
 2. Trykk på Lyd, og trykk deretter på et alternativ:
  • For å bla gjennom de innebygde lydsporene trykker du på Lydspor.
  • For å bla gjennom sanger du har lastet ned til enheten i Musikk-appen, trykker du på Min musikk.*
  • For å bla gjennom sanger som er lagret i iCloud Drive eller et annet sted, trykker du på Min musikk og deretter på Filer.
 3. Trykk på en sang for å høre et utdrag fra den. Du kan bli bedt om å laste ned sangen til enheten din før du kan høre et utdrag fra den.
 4. For å legge sangen til prosjektet trykker du på pluss-knappen  ved siden av en sang. Sangen legges til nederst på prosjektets tidslinje, og starter ved begynnelsen av prosjektet.

Når du legger til en sang, justeres den automatisk slik at den passer til lengden på prosjektet. Du kan endre lengden på sangen som med andre klipp. Du kan også bruke flere sanger i et prosjekt. Hvis du for eksempel vil endre stemningen på musikken i løpet av prosjektet, kan du forkorte den første sangen på tidslinjen og deretter plassere en annen sang etter den første sangen.

Hvis du legger til en sang eller annen lydfil som er kortere enn ett minutt, oppfører den seg som en lydeffekt i prosjektet.

Legg til en lydeffekt i iMovie på iPhone, iPad eller iPod touch

Når du flytter et videoklipp, flyttes lydeffekten under videoklippet sammen med videoklippet, i motsetning til sanger, som er uavhengig av videoklipp.

 1. Når du har et prosjekt åpnet, blar du i tidslinjen slik at spillehodet (den hvite vertikale linjen) vises der du vil legge til lydeffekten. 
 2. Trykk på Legg til medier-knappen , så på Lyd og deretter på et alternativ:
  • Trykk på Lydeffekt for å bla gjennom de innebygde lydeffektene.
  • Trykk på Min musikk for å få tilgang til lydeffekter i musikkbiblioteket ditt
  • Trykk på Filer for å få tilgang til sanger som er lagret i iCloud Drive eller andre steder.
 3. Trykk på en lydeffekt for å høre et utdrag fra den. 
 4. For å legge til en lydeffekt til prosjektet trykker du på pluss-knappen for en effekt .

Ta opp fortellerstemme i iMovie på iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Når du har et prosjekt åpent, blar du i tidslinjen slik at spillehodet (den hvite vertikale linjen) vises over stedet der du vil legge til fortellerstemmen.
 2. Trykk på Fortellerstemme-knappen , og trykk deretter på Ta opp. Innspillingen starter etter en nedtelling på tre sekunder.
 3. Når du er ferdig, trykker du på Stopp og deretter på et av disse alternativene:
  • For å lytte til innspillingen trykker du på Gjennomgang.
  • Trykk på Godta for å beholde innspillingen og legge den til i prosjektet ditt.
  • For å gjøre om innspillingen trykker du på Om igjen.
  • For å slette innspillingen og lukke opptakskontrollene trykker du på Avbryt.

Hvis du vil gjenbruke et opptak av en fortellerstemme eller bla gjennom andre opptak du har gjort i iMovie, trykker du på Legg til medier-knappen , trykker på Lyd, trykker på Min musikk, og deretter trykker du på Opptak. 

Juster volumet på et klipp i iMovie på iPhone, iPad eller iPod touch

Etter at du har lagt til lyd i iMovie-prosjektet, kan du justere volumet på lydklipp for å få lydmiksen slik du vil ha den. Du kan også justere volumet på videoklipp som ble spilt inn med lyd.

For å justere volumet på et lyd- eller videoklipp trykker du på klippet på tidslinjen, trykker på Volum-knappen  nederst i vinduet, og deretter justerer du glidebryteren for å øke eller redusere volumet. Når du justerer volumet på et klipp helt ned, vises det et Lyd av-symbol på klippet på tidslinjen.

Du kan også gjøre andre justeringer, som å gradvis endre volumet på klippet eller endre hastigheten. Finn ut hvordan på iPhone og iPod touch, eller på iPad.


Legg til lyd i et iMovie for Mac-prosjekt

I iMovie for Mac kan du dra lydfiler rett inn på tidslinjen din fra Finder. Du kan også bruke sanger eller andre lydfiler fra musikkbiblioteket ditt og andre steder ved å bruke medienavigeringen i iMovie. Og hvis du vil legge til en fortellerstemme, kan du ta den opp direkte i tidslinjen til iMovie-prosjektet.

Dra lydfiler på tidslinjen til iMovie-prosjektet på Mac

Du kan dra lydfiler som .mp4-, .mp3-, .wav- og .aif-filer fra Finder og skrivebordet rett inn i tidslinjen for iMovie-prosjektet. Lydfiler som er dratt inn i tidslinjen, oppfører seg annerledes, avhengig av hvor du drar dem: 

 • Hvis du vil at en lydfil skal knyttes til et bestemt videoklipp selv om du flytter videoklippet, drar du lydfilen rett under videoklippet slik at det vises en linje som forbinder klippene. Bruk dette til å legge til lydeffekter eller fortellerstemme som du vil knytte til et bestemt videoklipp i prosjektet ditt, uansett hvor klippet er i tidslinjen.
 • Hvis du drar en lydfil til musikkbeholderen, indikert med musikknote-symbolet  på tidslinjen, vil ikke lydklippet bevege seg hvis du flytter videoklipp på tidslinjen. Bruk dette til å legge til bakgrunns- eller temamusikk som spilles av gjennom hele prosjektet.

Legg til musikk og lydeffekter ved å bruke iMovie-navigereren på Mac

Du kan bla gjennom og legge til innhold fra musikkbiblioteket ditt og fra de innebygde lydeffektene i iMovie. 

 1. Når prosjektet er åpent, klikker du på Lyd øverst i vinduet og velger et alternativ:
  • For å få tilgang til musikkbiblioteket ditt klikker du på Musikk (eller iTunes hvis du bruker macOS Mojave eller tidligere) i Bibliotek-listen, og deretter blar du gjennom utvalget.*
  • For å få tilgang til innebygde lydeffekter som fottrinn eller regn klikker du på Lydeffekter i Bibliotek-listen.
 2. Hvis du vil høre et utdrag fra en sang eller lydeffekt før du legger den til på tidslinjen, klikker du på Spill av-knappen  ved siden av hver sang eller lydeffekt. Du kan også velge en sang eller lydeffekt, klikke i bølgeformen øverst i medienavigeringen, og deretter trykke på mellomromstasten for å høre et utdrag.
 3. Når du har funnet sangen eller lydeffekten du liker, drar du den fra medienavigeringen til tidslinjen:
  • For bakgrunns- eller temamusikk for filmen din drar du sanger til musikkbeholderen.
  • Hvis du vil knytte musikk eller lydeffekter til et bestemt videoklipp, drar du det under videoklippet slik at det vises en linje som forbinder klippene.

Hvis du vil bruke en sang du har laget i GarageBand og få tilgang til den fra iMovie-navigeringen, deler du GarageBand-prosjektet ditt til medienavigeringen i GarageBand.

Juster volumet på et klipp i iMovie på Mac

Når du har lagt til video og lyd til filmen, kan du justere volumet på klippene og øke eller redusere lyden fra klipp gradvis.


* Hvis du har importert en sang kjøpt fra iTunes Store til et prosjekt og det ikke er lyd, eller du ikke kan importere en bestemt sang, er sangen sannsynligvis en DRM-beskyttet (Digital Rights Management) iTunes-musikkfil som ikke kan brukes i prosjektet ditt.

Publiseringsdato: