Hvis Macen ikke kan bruke NTLM for å koble til en Windows-tjener

Når du bruker NLTM-legitimasjon for å koble til en Windows-tjener, kan Macen rapportere at det har oppstått et problem ved tilkobling til tjeneren.

macOS Mojave og eldre kan kanskje ikke bruke NTLM-legitimasjon for å koble til CIFS- eller SMB1-delinger på en tjener som har fått Microsoft Windows Server-oppdateringer fra 11. juni 2019 eller senere. Når du har lagt inn brukernavn og passord, får du et varsel om at det har oppstått et problem ved tilkobling til tjeneren, og at du må kontrollere tjenernavnet eller IP-adressen og prøve på nytt.

Hvis du er sikker på at brukernavn og passord er riktig, kan du bruke en av disse løsningene for å koble til. Hvis du trenger hjelp, tar du kontakt med systemadministratoren.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: