Hvis Macen ikke kan bruke NTLM for å koble til en Windows-tjener

Når du bruker NLTM-legitimasjon for å koble til en Windows-tjener, kan Macen rapportere at det har oppstått et problem ved tilkobling til tjeneren.

macOS Mojave og eldre kan kanskje ikke bruke NTLM-legitimasjon for å koble til CIFS- eller SMB1-delinger på en tjener som har fått Microsoft Windows Server-oppdateringer fra 11. juni 2019 eller senere. Når du har lagt inn brukernavn og passord, får du et varsel om at det har oppstått et problem ved tilkobling til tjeneren, og at du må kontrollere tjenernavnet eller IP-adressen og prøve på nytt.

Hvis du er sikker på at brukernavn og passord er riktig, kan du bruke en av disse løsningene for å koble til. Hvis du trenger hjelp, tar du kontakt med systemadministratoren.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: