Koble en trådløs spillkontroller til Apple-enheten din

Finn ut hvordan du sammenkobler en trådløs DUALSHOCK®4- eller Xbox-kontroller med iPhone, iPod touch, iPad, Apple TV eller Mac. 

Koble til en trådløs kontroller for å spille kompatible spill fra Apple Arcade eller App Store, navigere på Apple TV med mer. 

 

Kom i gang

Se hvilke trådløse kontrollere som støttes

 • Trådløs Xbox-kontroller med Bluetooth (modell 1708)
 • Trådløs PlayStation DUALSHOCK®4-kontroller
 • MFi (Made for iOS) Bluetooth-kontrollere, som SteelSeries Nimbus, Horipad Ultimate med flere, kan være støttet.

Koble en kontroller sammen med eller fra iOS-enheten din

 1. Begynn med kontrolleren avslått. Sett deretter kontrolleren i sammenkoblingsmodus:
  • For trådløse Xbox-kontrollere trykker du på Xbox-knappen for å slå på kontrolleren. Trykk og hold deretter på tilkoblingsknappen i et par sekunder.
  • Med en trådløs DUALSHOCK®4-kontroller trykker du på og holder inne PS- og Share-knappene samtidig, helt til lysfeltet begynner å blinke.
 2. På iPhone, iPod touch eller iPad trykker du på Innstillinger. 
 3. Velg Bluetooth, og sjekk at funksjonen er slått på. 
  • Du kobler sammen ved å finne navnet på kontrolleren under Andre enheter. Trykk på navnet for å koble sammen. 
  • For å fjerne sammenkoblingen trykker du på Informasjon  ved siden av navnet på enheten. Trykk deretter på Glem denne enheten.  

Koble en kontroller sammen med eller fra Apple TV

 1. Begynn med kontrolleren avslått. Sett deretter kontrolleren i sammenkoblingsmodus:
  • For trådløse Xbox-kontrollere trykker du på Xbox-knappen for å slå på kontrolleren. Trykk og hold deretter på tilkoblingsknappen i et par sekunder.
  • Med en trådløs DUALSHOCK®4-kontroller trykker du på og holder inne PS- og Share-knappene samtidig, helt til lysfeltet begynner å blinke.
 2. På Apple TV 4K eller Apple TV HD går du til Innstillinger > Fjernkontroller og enheter > Bluetooth.
 3. Vent mens Apple TV søker etter Bluetooth-tilbehør i nærheten. 
  • Du kobler sammen ved å velge navnet på kontrolleren. Når kontrolleren er koblet til, vises det en kort melding på TV-en der det står «Kontrolleren er sammenkoblet».

  • Du kobler fra ved å velge navnet på kontrolleren og deretter velge Fjern sammenkobling med enhet. Du ser en melding på TV-en der det står «Forbindelsen med kontrolleren er brutt».

 

Koble en kontroller sammen med eller fra Mac

 1. Begynn med kontrolleren avslått. Sett deretter kontrolleren i sammenkoblingsmodus:
  • For trådløse Xbox-kontrollere trykker du på Xbox-knappen for å slå på kontrolleren. Trykk og hold deretter på tilkoblingsknappen i et par sekunder.
  • Med en trådløs DUALSHOCK®4-kontroller trykker du på og holder inne PS- og Share-knappene samtidig, helt til lysfeltet begynner å blinke.
 2. Velg Apple-menyen  > Systemvalg på Macen.
 3. Klikk på Bluetooth, og sjekk at funksjonen er slått på.
 4. Finn navnet til kontrolleren under Enheter. 
  • For å sammenkoble Kontroll-klikker du på navnet på kontrolleren. Deretter klikker du på Koble til. 
  • For å fjerne sammenkoblingen Kontroll-klikker du på navnet på kontrolleren. Deretter klikker du på Fjern. 

 

Hvis kontrolleren ikke kobler til eller ikke fungerer som forventet

 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: